ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ที่ตั้ง “องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ”ตั้งอยู่ทิศใต้สุดของเขตอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หมู่ที่ ๒ ติดกับพื้นที่เขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าโมก บนเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอ่างทองประมาณ ๑๗ กิโลเมตร เนื้อที่ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๒.๐๑ ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ ๗,๕๐๖ ไร่ ) ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา และปศุสัตว์ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตร สภาพดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติ มีคลองชลประทานผ่านหมู่บ้าน ซึ่งรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสายหลักที่ใช้เพื่อการเกษตร สภาพภูมิอากาศ มีสภาพภูมิอากาศร้อน อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ตั้ง “องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ”ตั้งอยู่ทิศใต้สุดของเขตอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หมู่ที่ ๒ ติดกับพื้นที่เขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าโมก บนเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอ่างทองประมาณ ๑๗ กิโลเมตร เนื้อที่ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๒.๐๑ ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ ๗,๕๐๖ ไร่ ) ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา และปศุสัตว์ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตร สภาพดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติ มีคลองชลประทานผ่านหมู่บ้าน ซึ่งรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสายหลักที่ใช้เพื่อการเกษตร สภาพภูมิอากาศ มีสภาพภูมิอากาศร้อน อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา ../add_file/ที่ตั้ง “องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ”ตั้งอยู่ทิศใต้สุดของเขตอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หมู่ที่ ๒ ติดกับพื้นที่เขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าโมก บนเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอ่างทองประมาณ ๑๗ กิโลเมตร เนื้อที่ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๒.๐๑ ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ ๗,๕๐๖ ไร่ ) ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา และปศุสัตว์ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตร สภาพดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติ มีคลองชลประทานผ่านหมู่บ้าน ซึ่งรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสายหลักที่ใช้เพื่อการเกษตร สภาพภูมิอากาศ มีสภาพภูมิอากาศร้อน อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : “บางเสด็จแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยโบราณ สืบสานงานตุ๊กตาชาววัง” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: “บางเสด็จแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยโบราณ สืบสานงานตุ๊กตาชาววัง” ../add_file/“บางเสด็จแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยโบราณ สืบสานงานตุ๊กตาชาววัง”
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ๑. ยกระดับความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ๒. ส่งเสริมอนามัยชุมชน ๓. ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ๔. ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชน ๕. สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ๖. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ๗. ส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน ๘. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรในการบริหารจัดการ ๙. สร้างเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ๑๐. สร้างและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ๑๑. ก่อสร้างแนวกั้นน้ำ ๑๒. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ๑๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของตำบล ๑๔. ยกระดับรายได้ต่อครัวเรือนให้สูงขึ้น ๑๕. ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยในครัวเรือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๑. ยกระดับความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ๒. ส่งเสริมอนามัยชุมชน ๓. ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ๔. ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชน ๕. สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ๖. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ๗. ส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน ๘. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรในการบริหารจัดการ ๙. สร้างเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ๑๐. สร้างและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ๑๑. ก่อสร้างแนวกั้นน้ำ ๑๒. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ๑๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของตำบล ๑๔. ยกระดับรายได้ต่อครัวเรือนให้สูงขึ้น ๑๕. ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยในครัวเรือน ../add_file/๑. ยกระดับความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ๒. ส่งเสริมอนามัยชุมชน ๓. ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ๔. ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชน ๕. สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ๖. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ๗. ส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน ๘. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรในการบริหารจัดการ ๙. สร้างเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ๑๐. สร้างและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ๑๑. ก่อสร้างแนวกั้นน้ำ ๑๒. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ๑๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของตำบล ๑๔. ยกระดับรายได้ต่อครัวเรือนให้สูงขึ้น ๑๕. ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยในครัวเรือน
ชื่อไฟล์ : ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่น่าเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาบุคลากร เสริมศักยภาพองค์กรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้าและการลงทุน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลสู่ตลาดภายนอก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่น่าเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาบุคลากร เสริมศักยภาพองค์กรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้าและการลงทุน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลสู่ตลาดภายนอก ../add_file/ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่น่าเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาบุคลากร เสริมศักยภาพองค์กรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้าและการลงทุน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลสู่ตลาดภายนอก
ชื่อไฟล์ : ตำบลบางเสด็จแบ่งเขตพื้นที่ปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลบางเสด็จแบ่งเขตพื้นที่ปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ../add_file/ ตำบลบางเสด็จแบ่งเขตพื้นที่ปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 1. งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ - งานบริหารบุคคล - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล - งานตรวจสอบภายใน - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 2. งานนโยบายและแผน - งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งานงบประมาณ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 3. งานนิติการ - งานกฎหมายและนิติกรรม - งานข้อบัญญัติและระเบียบ - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานป้องกัน - งานช่วยเหลือฟื้นฟู - งานอำนวยการ - งานกู้ภัย 5. งานกิจการสภา อบต. - งานระเบียบข้อบังคับประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานงาน 6. งานส่งเสริมอนามัยและสิ่งแวดล้อม - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ - งานอาชีวอนามัย 7. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข - งานป้องกันยาเสพติด - งานอนามัยชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ - งานสุขศึกษา - งานสาธารณสุขมูลฐาน - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ 8. งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม - งานส่งเสริมและเผยแพร่ - งานติดตามตรวจสอบ - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 9. งานป้องกันและควบคุมโรค - งานเผ้าระวัง - งานระบาดวิทยา - งานโรคติดต่อ และสัตว์นำโรค - งานโรคเอดส์ 10. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม - งานข้อมูลวิชาการ 11. งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน - งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 12. งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน - งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 13. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ - งานบริหารบุคคล - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล - งานตรวจสอบภายใน - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 2. งานนโยบายและแผน - งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งานงบประมาณ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 3. งานนิติการ - งานกฎหมายและนิติกรรม - งานข้อบัญญัติและระเบียบ - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานป้องกัน - งานช่วยเหลือฟื้นฟู - งานอำนวยการ - งานกู้ภัย 5. งานกิจการสภา อบต. - งานระเบียบข้อบังคับประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานงาน 6. งานส่งเสริมอนามัยและสิ่งแวดล้อม - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ - งานอาชีวอนามัย 7. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข - งานป้องกันยาเสพติด - งานอนามัยชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ - งานสุขศึกษา - งานสาธารณสุขมูลฐาน - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ 8. งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม - งานส่งเสริมและเผยแพร่ - งานติดตามตรวจสอบ - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 9. งานป้องกันและควบคุมโรค - งานเผ้าระวัง - งานระบาดวิทยา - งานโรคติดต่อ และสัตว์นำโรค - งานโรคเอดส์ 10. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม - งานข้อมูลวิชาการ 11. งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน - งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 12. งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน - งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 13. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ../add_file/1. งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ - งานบริหารบุคคล - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล - งานตรวจสอบภายใน - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 2. งานนโยบายและแผน - งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งานงบประมาณ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 3. งานนิติการ - งานกฎหมายและนิติกรรม - งานข้อบัญญัติและระเบียบ - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานป้องกัน - งานช่วยเหลือฟื้นฟู - งานอำนวยการ - งานกู้ภัย 5. งานกิจการสภา อบต. - งานระเบียบข้อบังคับประชุม - งานการประชุม - งานอำนวยการและประสานงาน 6. งานส่งเสริมอนามัยและสิ่งแวดล้อม - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ - งานอาชีวอนามัย 7. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข - งานป้องกันยาเสพติด - งานอนามัยชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ - งานสุขศึกษา - งานสาธารณสุขมูลฐาน - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ 8. งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม - งานส่งเสริมและเผยแพร่ - งานติดตามตรวจสอบ - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 9. งานป้องกันและควบคุมโรค - งานเผ้าระวัง - งานระบาดวิทยา - งานโรคติดต่อ และสัตว์นำโรค - งานโรคเอดส์ 10. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม - งานข้อมูลวิชาการ 11. งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน - งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 12. งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน - งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 13. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ชื่อไฟล์ : 1. งานการเงินและบัญชี - งานข้อมูลวิชาการ - งานรับเงิน / เบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิก / จ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน - งานบัญชี - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานแสดงฐานะทางการเงิน 2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนเบิกจ่ายและเร่งรัดรายได้ 3. งาพัสดุและทรัพย์สิน - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - งานจัดทำแผนที่ภาษี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. งานการเงินและบัญชี - งานข้อมูลวิชาการ - งานรับเงิน / เบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิก / จ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน - งานบัญชี - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานแสดงฐานะทางการเงิน 2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนเบิกจ่ายและเร่งรัดรายได้ 3. งาพัสดุและทรัพย์สิน - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - งานจัดทำแผนที่ภาษี ../add_file/1. งานการเงินและบัญชี - งานข้อมูลวิชาการ - งานรับเงิน / เบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิก / จ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน - งานบัญชี - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานแสดงฐานะทางการเงิน 2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานพัฒนารายได้ - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - งานทะเบียนเบิกจ่ายและเร่งรัดรายได้ 3. งาพัสดุและทรัพย์สิน - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - งานจัดทำแผนที่ภาษี
ชื่อไฟล์ : 1. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานข้อมูลก่อสร้าง งานก่อสร้างและบูรณะสะพานโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 2. งานควบคุมอาคาร งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานวิศวกรรม งานออกแบบและบริหารข้อมูล 3. งานประสานสาธารณูปโภค งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งวิศวกรรมจราจร งานจัดตกแต่งสถานที่ งานไฟฟ้าสาธารณะ 4. งานผังเมือง งานสำรวจ และแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานจัดทำแผนที่ภาษี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานข้อมูลก่อสร้าง งานก่อสร้างและบูรณะสะพานโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 2. งานควบคุมอาคาร งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานวิศวกรรม งานออกแบบและบริหารข้อมูล 3. งานประสานสาธารณูปโภค งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งวิศวกรรมจราจร งานจัดตกแต่งสถานที่ งานไฟฟ้าสาธารณะ 4. งานผังเมือง งานสำรวจ และแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานจัดทำแผนที่ภาษี ../add_file/1. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานข้อมูลก่อสร้าง งานก่อสร้างและบูรณะสะพานโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 2. งานควบคุมอาคาร งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานวิศวกรรม งานออกแบบและบริหารข้อมูล 3. งานประสานสาธารณูปโภค งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งวิศวกรรมจราจร งานจัดตกแต่งสถานที่ งานไฟฟ้าสาธารณะ 4. งานผังเมือง งานสำรวจ และแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานจัดทำแผนที่ภาษี
ชื่อไฟล์ : 1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกิจการเด็ก และเยาวชน งานกีฬา และสันทนาการ งานจัดกิจกรรมทางศาสนา 2. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกิจการเด็ก และเยาวชน งานกีฬา และสันทนาการ งานจัดกิจกรรมทางศาสนา 2. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ../add_file/1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกิจการเด็ก และเยาวชน งานกีฬา และสันทนาการ งานจัดกิจกรรมทางศาสนา 2. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610460 โทรสาร : 035-610460 Email : saraban_06150303@dla.go.th เว็บไซต์ : www.bangsadej.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610460 โทรสาร : 035-610460 Email : saraban_06150303@dla.go.th เว็บไซต์ : www.bangsadej.go.th ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610460 โทรสาร : 035-610460 Email : saraban_06150303@dla.go.th เว็บไซต์ : www.bangsadej.go.th
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/1yDm5I4J0ZKNk4ouAuwl-kYpJ2CDRpZ7xwypp-9XcNM0/edit?pli=1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/1yDm5I4J0ZKNk4ouAuwl-kYpJ2CDRpZ7xwypp-9XcNM0/edit?pli=1 ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/1yDm5I4J0ZKNk4ouAuwl-kYpJ2CDRpZ7xwypp-9XcNM0/edit?pli=1
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/1kPlG792P_6x7te1x_iCl0huH2GMsYU6gZhBtPrcvX2U/edit?pli=1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/1kPlG792P_6x7te1x_iCl0huH2GMsYU6gZhBtPrcvX2U/edit?pli=1 ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/1kPlG792P_6x7te1x_iCl0huH2GMsYU6gZhBtPrcvX2U/edit?pli=1
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/15AUYycCSfYB4Mbu4503cH_LVpmjroMbgCFamnqIPWUk/edit?pli=1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/15AUYycCSfYB4Mbu4503cH_LVpmjroMbgCFamnqIPWUk/edit?pli=1 ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/15AUYycCSfYB4Mbu4503cH_LVpmjroMbgCFamnqIPWUk/edit?pli=1
ชื่อไฟล์ : งางานปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ร.ร.ผู้สูงอายุ ปี 2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลบางเสด็จ ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.บางเสด็จ ซึ่งมี นายวิทยา คมคาย ผู้อำนวยการ ร.ร. ผู้สูงอายุตำบลบางเสด็จ/นายก อบต บางเสด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อบต.สมาชิกอบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติฯ ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าวด้วยนั้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งางานปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ร.ร.ผู้สูงอายุ ปี 2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลบางเสด็จ ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.บางเสด็จ ซึ่งมี นายวิทยา คมคาย ผู้อำนวยการ ร.ร. ผู้สูงอายุตำบลบางเสด็จ/นายก อบต บางเสด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อบต.สมาชิกอบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติฯ ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าวด้วยนั้น ../add_file/งางานปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ร.ร.ผู้สูงอายุ ปี 2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลบางเสด็จ ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.บางเสด็จ ซึ่งมี นายวิทยา คมคาย ผู้อำนวยการ ร.ร. ผู้สูงอายุตำบลบางเสด็จ/นายก อบต บางเสด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อบต.สมาชิกอบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติฯ ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าวด้วยนั้น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ท่านใดที่สนใจร่วม"เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอ่างทอง ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ต. สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน- 20 ตุลาคม 2562 สมัครได้ที่ อบต.บางเสด็จ สอบถามได้ที่ 035-868265 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ท่านใดที่สนใจร่วม"เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอ่างทอง ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ต. สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน- 20 ตุลาคม 2562 สมัครได้ที่ อบต.บางเสด็จ สอบถามได้ที่ 035-868265 ../add_file/ท่านใดที่สนใจร่วม"เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอ่างทอง ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ต. สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน- 20 ตุลาคม 2562 สมัครได้ที่ อบต.บางเสด็จ สอบถามได้ที่ 035-868265
ชื่อไฟล์ : วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เปิดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ขั้นรับหลักการ) การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ (เพื่อแปรญัตติฯ) และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานสภาฯ ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เปิดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ขั้นรับหลักการ) การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ (เพื่อแปรญัตติฯ) และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานสภาฯ ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ ../add_file/วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เปิดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ขั้นรับหลักการ) การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ (เพื่อแปรญัตติฯ) และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานสภาฯ ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ
ชื่อไฟล์ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ กำหนดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยที่ 1/2563 เพื่อกำหนดสมัยประชุมสภา อบต บางเสด็จ ประจำปี 2563 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ กำหนดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยที่ 1/2563 เพื่อกำหนดสมัยประชุมสภา อบต บางเสด็จ ประจำปี 2563 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯต่อไป ../add_file/วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ กำหนดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยที่ 1/2563 เพื่อกำหนดสมัยประชุมสภา อบต บางเสด็จ ประจำปี 2563 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯต่อไป
ชื่อไฟล์ : อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ โดยให้องค์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จจึงประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้จาก link ด้านล่างนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ โดยให้องค์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จจึงประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้จาก link ด้านล่างนี้ ../add_file/อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ โดยให้องค์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จจึงประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้จาก link ด้านล่างนี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 12 พฤศจิกายน2563 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เปิดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 เพื่อรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ. 2561 -พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการรายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเรื่อง อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานสภาฯ ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 12 พฤศจิกายน2563 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เปิดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 เพื่อรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ. 2561 -พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการรายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเรื่อง อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานสภาฯ ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ ../add_file/วันที่ 12 พฤศจิกายน2563 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เปิดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 เพื่อรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ. 2561 -พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการรายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเรื่อง อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานสภาฯ ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เปิดการประชุมสภาอบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ.2564 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานสภาฯ ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เปิดการประชุมสภาอบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ.2564 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานสภาฯ ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ ../add_file/วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เปิดการประชุมสภาอบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ.2564 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานสภาฯ ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ
ชื่อไฟล์ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ เปิดการประชุมสภาอบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ เปิดการประชุมสภาอบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ ../add_file/วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ เปิดการประชุมสภาอบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ
ชื่อไฟล์ : วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ เปิดการประชุมสภาอบต บางเสด็จ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการระบบประปาหมู่บ้าน(ร.ร.บางเสด็จวิทยาคม)การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ เปิดการประชุมสภาอบต บางเสด็จ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการระบบประปาหมู่บ้าน(ร.ร.บางเสด็จวิทยาคม)การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ ../add_file/วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ เปิดการประชุมสภาอบต บางเสด็จ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินโครงการระบบประปาหมู่บ้าน(ร.ร.บางเสด็จวิทยาคม)การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เนื่องด้วยรัฐบาล ได้มีมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากผล กระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด 19 รายละ 3,000 บาท โดยจะจ่ายให้ครั้งเดียว กลุ่มเปราะบางที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - ผู้มีสิทธิต้องเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด - รับเบี้ยผู้สูงอายุ - รับเบี้ยผู้พิการ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 - ไม่ได้รับเงิน 5,000 บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน - ไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร - ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม ม.33 (กรณีโควิด 19) - กรณีเด็กแรกเกิด - 6 ขวบ พ่อแม่ที่ได้รับเงิน 5,000 บาทแล้ว ลูกมีสิทธิได้เงิน 3,000 บาท ในส่วนนี้ด้วย เพราะถือว่าเป็นคนละชื่อกัน หมายเหตุ **ในกรณีที่เป็นทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุ ทางรัฐบาลจะตัดสิทธิ์ให้แค่สิทธิ์เดียวเท่านั้น** ซึ่งในวันนี้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ทางกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ที่ใช้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ผู้พิการ- เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ไปตรวจเช็คยอดเงิน ถ้าหากเงินไม่เข้าให้มาติดต่อ ที่ อบต บางเสด็จ พร้อมนำบัตรประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องด้วยรัฐบาล ได้มีมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากผล กระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด 19 รายละ 3,000 บาท โดยจะจ่ายให้ครั้งเดียว กลุ่มเปราะบางที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - ผู้มีสิทธิต้องเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด - รับเบี้ยผู้สูงอายุ - รับเบี้ยผู้พิการ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 - ไม่ได้รับเงิน 5,000 บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน - ไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร - ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม ม.33 (กรณีโควิด 19) - กรณีเด็กแรกเกิด - 6 ขวบ พ่อแม่ที่ได้รับเงิน 5,000 บาทแล้ว ลูกมีสิทธิได้เงิน 3,000 บาท ในส่วนนี้ด้วย เพราะถือว่าเป็นคนละชื่อกัน หมายเหตุ **ในกรณีที่เป็นทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุ ทางรัฐบาลจะตัดสิทธิ์ให้แค่สิทธิ์เดียวเท่านั้น** ซึ่งในวันนี้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ทางกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ที่ใช้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ผู้พิการ- เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ไปตรวจเช็คยอดเงิน ถ้าหากเงินไม่เข้าให้มาติดต่อ ที่ อบต บางเสด็จ พร้อมนำบัตรประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ../add_file/เนื่องด้วยรัฐบาล ได้มีมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากผล กระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด 19 รายละ 3,000 บาท โดยจะจ่ายให้ครั้งเดียว กลุ่มเปราะบางที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - ผู้มีสิทธิต้องเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด - รับเบี้ยผู้สูงอายุ - รับเบี้ยผู้พิการ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 - ไม่ได้รับเงิน 5,000 บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน - ไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร - ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม ม.33 (กรณีโควิด 19) - กรณีเด็กแรกเกิด - 6 ขวบ พ่อแม่ที่ได้รับเงิน 5,000 บาทแล้ว ลูกมีสิทธิได้เงิน 3,000 บาท ในส่วนนี้ด้วย เพราะถือว่าเป็นคนละชื่อกัน หมายเหตุ **ในกรณีที่เป็นทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุ ทางรัฐบาลจะตัดสิทธิ์ให้แค่สิทธิ์เดียวเท่านั้น** ซึ่งในวันนี้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ทางกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ที่ใช้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ผู้พิการ- เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ไปตรวจเช็คยอดเงิน ถ้าหากเงินไม่เข้าให้มาติดต่อ ที่ อบต บางเสด็จ พร้อมนำบัตรประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เนื่องด้วย อบต.บางเสด็จ มีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจ่ายน้ำประปาจากแท้งค์ตาไล้และแท้งค์วัดสระแก้ว เพื่อล้างทำความสะอาดแท้งค์ประปา ทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น.ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ หมูที่ 1-6 น้ำไม่ไหลชั่วคราว จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ราษฎรทุกครัวเรือนลองน้ำประปาไว้ใช้ชั่วคราว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลากำหนด จะเปิดการจ่ายน้ำประปาให้ก่อน ทาง อบต. บางเสด็จ ต้องขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องด้วย อบต.บางเสด็จ มีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจ่ายน้ำประปาจากแท้งค์ตาไล้และแท้งค์วัดสระแก้ว เพื่อล้างทำความสะอาดแท้งค์ประปา ทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น.ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ หมูที่ 1-6 น้ำไม่ไหลชั่วคราว จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ราษฎรทุกครัวเรือนลองน้ำประปาไว้ใช้ชั่วคราว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลากำหนด จะเปิดการจ่ายน้ำประปาให้ก่อน ทาง อบต. บางเสด็จ ต้องขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ../add_file/เนื่องด้วย อบต.บางเสด็จ มีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจ่ายน้ำประปาจากแท้งค์ตาไล้และแท้งค์วัดสระแก้ว เพื่อล้างทำความสะอาดแท้งค์ประปา ทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น.ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ หมูที่ 1-6 น้ำไม่ไหลชั่วคราว จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ราษฎรทุกครัวเรือนลองน้ำประปาไว้ใช้ชั่วคราว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลากำหนด จะเปิดการจ่ายน้ำประปาให้ก่อน ทาง อบต. บางเสด็จ ต้องขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
ชื่อไฟล์ : สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง สามารถลงทะเบียนนัดรับวัคซีนได้ที่ 1.Line official โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ (เชื่อว่ามีผู้สูงอายุหลายท่านไม่มีสมาร์ทโฟน รบกวนลูกๆหลานๆช่วยลงทะเบียนให้ท่านครับ) 2.โรงพยาบาลใกล้บ้าน 3. อสม.ในพื้นที่ หรือ.รพ.สต. ใกล้บ้าน 4. หากมีปัญหาหรือติดขัดในการลงทะเบียนให้ประสานที่หมายเลข 1300 เพื่อให้คำแนะนำ หรือช่วยเหลือในการลงทะเบียน 5. รบกวนท่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อมิให้มีผู้ตกหล่นครับ ขอให้พี่น้องชาวอ่างมั่นใจต่อการกระจายวัคซีนของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีการจัดตามลำดับความจำเป็นครับ ซึ่งในกลุ่มนี้จะเป็นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ซึ่งหากติดเชื้อจะค่อนข้างอันตรายกว่าคนทั่วไป เริ่มลงทะเบียน 1 พ.ค.64 09.00 น.เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง สามารถลงทะเบียนนัดรับวัคซีนได้ที่ 1.Line official โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ (เชื่อว่ามีผู้สูงอายุหลายท่านไม่มีสมาร์ทโฟน รบกวนลูกๆหลานๆช่วยลงทะเบียนให้ท่านครับ) 2.โรงพยาบาลใกล้บ้าน 3. อสม.ในพื้นที่ หรือ.รพ.สต. ใกล้บ้าน 4. หากมีปัญหาหรือติดขัดในการลงทะเบียนให้ประสานที่หมายเลข 1300 เพื่อให้คำแนะนำ หรือช่วยเหลือในการลงทะเบียน 5. รบกวนท่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อมิให้มีผู้ตกหล่นครับ ขอให้พี่น้องชาวอ่างมั่นใจต่อการกระจายวัคซีนของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีการจัดตามลำดับความจำเป็นครับ ซึ่งในกลุ่มนี้จะเป็นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ซึ่งหากติดเชื้อจะค่อนข้างอันตรายกว่าคนทั่วไป เริ่มลงทะเบียน 1 พ.ค.64 09.00 น.เป็นต้นไป ../add_file/สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง สามารถลงทะเบียนนัดรับวัคซีนได้ที่ 1.Line official โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ (เชื่อว่ามีผู้สูงอายุหลายท่านไม่มีสมาร์ทโฟน รบกวนลูกๆหลานๆช่วยลงทะเบียนให้ท่านครับ) 2.โรงพยาบาลใกล้บ้าน 3. อสม.ในพื้นที่ หรือ.รพ.สต. ใกล้บ้าน 4. หากมีปัญหาหรือติดขัดในการลงทะเบียนให้ประสานที่หมายเลข 1300 เพื่อให้คำแนะนำ หรือช่วยเหลือในการลงทะเบียน 5. รบกวนท่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อมิให้มีผู้ตกหล่นครับ ขอให้พี่น้องชาวอ่างมั่นใจต่อการกระจายวัคซีนของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีการจัดตามลำดับความจำเป็นครับ ซึ่งในกลุ่มนี้จะเป็นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ซึ่งหากติดเชื้อจะค่อนข้างอันตรายกว่าคนทั่วไป เริ่มลงทะเบียน 1 พ.ค.64 09.00 น.เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : จังหวัดอ่างทองเตรียมจัดงาน "งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 " ประจำปี 2563 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทองได้มีการประชุมเตรียมจัดงาน"งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5" ของจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563 โดยได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็พระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาชิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ภายในงาน ท่านจะได้พบกับการตกแต่งประดับไฟ ซุ้มไฟและอุโมงค์ไฟ การแสดงแสง สี เสียง ประกอบม่านน้ำ การจัดแสดงนิทรรศการ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็พระนางเจ้าพระบรมราชินี การประกวดร้องเพลงกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ และประชันรำวงย้อนยุค การแสดงของนักเรียน การแสดงนาฏดนตรีลิเก) รวม 4 คณะได้แก่คณะศรามน้ำเพชร คณะอดิเทพฟ้ารุ่ง คณะพรเทพพรเทวี และคณะดวงแก้วลูกท่าเรือ การแสดงนาฏศิลปะและดนตรีสากล ดนตรีลูกทุ่ง การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การประกวดภาพวาดและภาพถ่าย การแข่งขันกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันผัดไทยอ่างทอง การแข่งขันสำรับชาววังอาหารคาว การประกวดไก่ สวยงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีประจำอำเภอและของดี ประจำจังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมงานและการแสดงต่างๆได้ทั้ง 9 วัน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง โทร.035-614832 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง โทร.035-613003 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จังหวัดอ่างทองเตรียมจัดงาน "งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 " ประจำปี 2563 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทองได้มีการประชุมเตรียมจัดงาน"งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5" ของจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563 โดยได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็พระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาชิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ภายในงาน ท่านจะได้พบกับการตกแต่งประดับไฟ ซุ้มไฟและอุโมงค์ไฟ การแสดงแสง สี เสียง ประกอบม่านน้ำ การจัดแสดงนิทรรศการ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็พระนางเจ้าพระบรมราชินี การประกวดร้องเพลงกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ และประชันรำวงย้อนยุค การแสดงของนักเรียน การแสดงนาฏดนตรีลิเก) รวม 4 คณะได้แก่คณะศรามน้ำเพชร คณะอดิเทพฟ้ารุ่ง คณะพรเทพพรเทวี และคณะดวงแก้วลูกท่าเรือ การแสดงนาฏศิลปะและดนตรีสากล ดนตรีลูกทุ่ง การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การประกวดภาพวาดและภาพถ่าย การแข่งขันกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันผัดไทยอ่างทอง การแข่งขันสำรับชาววังอาหารคาว การประกวดไก่ สวยงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีประจำอำเภอและของดี ประจำจังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมงานและการแสดงต่างๆได้ทั้ง 9 วัน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง โทร.035-614832 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง โทร.035-613003 ../add_file/จังหวัดอ่างทองเตรียมจัดงาน "งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 " ประจำปี 2563 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทองได้มีการประชุมเตรียมจัดงาน"งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5" ของจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563 โดยได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็พระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาชิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ภายในงาน ท่านจะได้พบกับการตกแต่งประดับไฟ ซุ้มไฟและอุโมงค์ไฟ การแสดงแสง สี เสียง ประกอบม่านน้ำ การจัดแสดงนิทรรศการ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็พระนางเจ้าพระบรมราชินี การประกวดร้องเพลงกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ และประชันรำวงย้อนยุค การแสดงของนักเรียน การแสดงนาฏดนตรีลิเก) รวม 4 คณะได้แก่คณะศรามน้ำเพชร คณะอดิเทพฟ้ารุ่ง คณะพรเทพพรเทวี และคณะดวงแก้วลูกท่าเรือ การแสดงนาฏศิลปะและดนตรีสากล ดนตรีลูกทุ่ง การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การประกวดภาพวาดและภาพถ่าย การแข่งขันกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันผัดไทยอ่างทอง การแข่งขันสำรับชาววังอาหารคาว การประกวดไก่ สวยงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีประจำอำเภอและของดี ประจำจังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมงานและการแสดงต่างๆได้ทั้ง 9 วัน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง โทร.035-614832 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง โทร.035-613003
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กำหนดการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 โดยกำหนดการตรวจเลือกฯ ของ “อำเภอป่าโมก” ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสระแก้ว เวลา 07.00 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 โดยกำหนดการตรวจเลือกฯ ของ “อำเภอป่าโมก” ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสระแก้ว เวลา 07.00 น. ../add_file/กำหนดการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 โดยกำหนดการตรวจเลือกฯ ของ “อำเภอป่าโมก” ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสระแก้ว เวลา 07.00 น.
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : บต บางเสด็จ จัดทำโครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 3-15 กรกฎาคม 2563 โดยมีการให้ความรู้ในการใช้พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อยารักษาโรคที่มีราคาแพงในปัจจุบัน โดยมีกำหนดการ ดังต่อไปนี้ วันที่ 3 ก.ค.2563 หมู่ที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ เวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.ค 2563 หมู่ที่ 2 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน เวลา 09.00 น. วันที่ 9 ก.ค 2563 หมู่ที่ 3 ณ ศาลาแดง เวลา 09.00 น. วันที่ 13 ก.ค.2563 หมู่ที่ 4 ณ ศาลาสามัคคี เวลา 09.00 น. วันที่ 14 ก.ค 2563 หมู่ที่ 5 ณ ศาลาโคนโพธิื เวลา 09.00 น. วันที่ 15 ก.ค 2563 หมู่ที่ 6 ณ อบต บางเสด็จ เวลา 09.00 น. ในการนี้ อบต บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแต่ละหมู่ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน **หมายเหตุ*ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสมุนไพร 1 ชุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บต บางเสด็จ จัดทำโครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 3-15 กรกฎาคม 2563 โดยมีการให้ความรู้ในการใช้พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อยารักษาโรคที่มีราคาแพงในปัจจุบัน โดยมีกำหนดการ ดังต่อไปนี้ วันที่ 3 ก.ค.2563 หมู่ที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ เวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.ค 2563 หมู่ที่ 2 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน เวลา 09.00 น. วันที่ 9 ก.ค 2563 หมู่ที่ 3 ณ ศาลาแดง เวลา 09.00 น. วันที่ 13 ก.ค.2563 หมู่ที่ 4 ณ ศาลาสามัคคี เวลา 09.00 น. วันที่ 14 ก.ค 2563 หมู่ที่ 5 ณ ศาลาโคนโพธิื เวลา 09.00 น. วันที่ 15 ก.ค 2563 หมู่ที่ 6 ณ อบต บางเสด็จ เวลา 09.00 น. ในการนี้ อบต บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแต่ละหมู่ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน **หมายเหตุ*ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสมุนไพร 1 ชุด ../add_file/บต บางเสด็จ จัดทำโครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 3-15 กรกฎาคม 2563 โดยมีการให้ความรู้ในการใช้พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อยารักษาโรคที่มีราคาแพงในปัจจุบัน โดยมีกำหนดการ ดังต่อไปนี้ วันที่ 3 ก.ค.2563 หมู่ที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ เวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.ค 2563 หมู่ที่ 2 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน เวลา 09.00 น. วันที่ 9 ก.ค 2563 หมู่ที่ 3 ณ ศาลาแดง เวลา 09.00 น. วันที่ 13 ก.ค.2563 หมู่ที่ 4 ณ ศาลาสามัคคี เวลา 09.00 น. วันที่ 14 ก.ค 2563 หมู่ที่ 5 ณ ศาลาโคนโพธิื เวลา 09.00 น. วันที่ 15 ก.ค 2563 หมู่ที่ 6 ณ อบต บางเสด็จ เวลา 09.00 น. ในการนี้ อบต บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแต่ละหมู่ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน **หมายเหตุ*ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสมุนไพร 1 ชุด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง จัดงานสงกรานต์ ๒๕๖๔ อะไรทำได้ – อะไรไม่ควรทำ ? เทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๔ ใกล้เข้ามาแล้ว แม้การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีอยู่แต่สถานการณ์ต่าง ๆ มีแนวโน้มดีขึ้น ที่สำคัญเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง ๖ วัน หลังจากที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแม้รัฐบาลไม่ได้ห้ามประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด กลับภูมิลำเนาไปพบปะครอบครัว หรือท่องเที่ยวพักผ่อน แต่ก็ได้วางแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติด้วยหลัก D-M-H-T-T ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ จึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน (Distancing) สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (Mask Wearing) ล้างมือบ่อยๆ(Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ (Testing) และ ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ (Thai Cha na) อย่างเคร่งครัด #สำนักนายกรัฐมนตร - ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง จัดงานสงกรานต์ ๒๕๖๔ อะไรทำได้ – อะไรไม่ควรทำ ? เทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๔ ใกล้เข้ามาแล้ว แม้การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีอยู่แต่สถานการณ์ต่าง ๆ มีแนวโน้มดีขึ้น ที่สำคัญเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง ๖ วัน หลังจากที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแม้รัฐบาลไม่ได้ห้ามประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด กลับภูมิลำเนาไปพบปะครอบครัว หรือท่องเที่ยวพักผ่อน แต่ก็ได้วางแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติด้วยหลัก D-M-H-T-T ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ จึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน (Distancing) สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (Mask Wearing) ล้างมือบ่อยๆ(Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ (Testing) และ ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ (Thai Cha na) อย่างเคร่งครัด #สำนักนายกรัฐมนตร - ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ../add_file/เรื่อง จัดงานสงกรานต์ ๒๕๖๔ อะไรทำได้ – อะไรไม่ควรทำ ? เทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๔ ใกล้เข้ามาแล้ว แม้การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีอยู่แต่สถานการณ์ต่าง ๆ มีแนวโน้มดีขึ้น ที่สำคัญเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง ๖ วัน หลังจากที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแม้รัฐบาลไม่ได้ห้ามประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด กลับภูมิลำเนาไปพบปะครอบครัว หรือท่องเที่ยวพักผ่อน แต่ก็ได้วางแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติด้วยหลัก D-M-H-T-T ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ จึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน (Distancing) สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (Mask Wearing) ล้างมือบ่อยๆ(Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ (Testing) และ ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ (Thai Cha na) อย่างเคร่งครัด #สำนักนายกรัฐมนตร - ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการป้ายภายในวันที่ 31 มีนาคม นี้เท่านั้น และหากท่านยื่นแบบแสดงรายการป้ายแล้ว อบต.บางเสด็จจะส่งแบบประเมินรายการเพื่อเสียภาษีป้ายให้ท่านมาชำระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งการประเมินค่ะ หากท่านไม่มายื่นแบบและไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนดระยะเวลา ท่านต้องเสียค่าปรับ สอบถามรายละเอียด ที่เบอร์ 0930049200 นงลักษณ์ สุวรรณประเสริฐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการป้ายภายในวันที่ 31 มีนาคม นี้เท่านั้น และหากท่านยื่นแบบแสดงรายการป้ายแล้ว อบต.บางเสด็จจะส่งแบบประเมินรายการเพื่อเสียภาษีป้ายให้ท่านมาชำระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งการประเมินค่ะ หากท่านไม่มายื่นแบบและไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนดระยะเวลา ท่านต้องเสียค่าปรับ สอบถามรายละเอียด ที่เบอร์ 0930049200 นงลักษณ์ สุวรรณประเสริฐ ../add_file/กำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการป้ายภายในวันที่ 31 มีนาคม นี้เท่านั้น และหากท่านยื่นแบบแสดงรายการป้ายแล้ว อบต.บางเสด็จจะส่งแบบประเมินรายการเพื่อเสียภาษีป้ายให้ท่านมาชำระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งการประเมินค่ะ หากท่านไม่มายื่นแบบและไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนดระยะเวลา ท่านต้องเสียค่าปรับ สอบถามรายละเอียด ที่เบอร์ 0930049200 นงลักษณ์ สุวรรณประเสริฐ
ชื่อไฟล์ : ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาแห่งการชำระภาษี ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ดังนี้ 1. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ยื่นแบบและชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 2562 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 3. ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม 2562 4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร - สำหรับผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ให้ยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป - สำหรับผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยได้รับหนังสือรับรองแล้วให้ยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 หรือก่อนหนังสือรับรองฉบับเดิมหมดอายุ 5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - สำหรับผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ให้ยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป - สำหรับผู้ประกอบกิจการรายเดิมที่เคยได้รับใบอนุญาตแล้วให้ยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 หรือก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและโปรดชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดข้างต้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาแห่งการชำระภาษี ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ดังนี้ 1. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ยื่นแบบและชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 2562 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 3. ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม 2562 4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร - สำหรับผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ให้ยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป - สำหรับผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยได้รับหนังสือรับรองแล้วให้ยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 หรือก่อนหนังสือรับรองฉบับเดิมหมดอายุ 5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - สำหรับผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ให้ยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป - สำหรับผู้ประกอบกิจการรายเดิมที่เคยได้รับใบอนุญาตแล้วให้ยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 หรือก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและโปรดชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดข้างต้น ../add_file/ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาแห่งการชำระภาษี ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ดังนี้ 1. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ยื่นแบบและชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 2562 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 3. ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม 2562 4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร - สำหรับผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ให้ยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป - สำหรับผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยได้รับหนังสือรับรองแล้วให้ยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 หรือก่อนหนังสือรับรองฉบับเดิมหมดอายุ 5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - สำหรับผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ให้ยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป - สำหรับผู้ประกอบกิจการรายเดิมที่เคยได้รับใบอนุญาตแล้วให้ยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 หรือก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและโปรดชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดข้างต้น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ../add_file/จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ เรียกประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 เพื่อพิจารณา การโอนเงินประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 การเตรียมงานประเพณีสงกรานต์/งานก่อพระทรายน้ำไหล ประจำปี 2562 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ เรียกประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 เพื่อพิจารณา การโอนเงินประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 การเตรียมงานประเพณีสงกรานต์/งานก่อพระทรายน้ำไหล ประจำปี 2562 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ../add_file/วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ เรียกประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 เพื่อพิจารณา การโอนเงินประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 การเตรียมงานประเพณีสงกรานต์/งานก่อพระทรายน้ำไหล ประจำปี 2562 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ
ชื่อไฟล์ : เนื่องด้วยในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันมาฆบูชา อบต.บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท อาทิ ร้านอาหาร และสถานบริการ ให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก ทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องในวันมาฆบูชา คือ หลังเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จนถึงเวลา 24.00 น.ของคืนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ) หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือทั้งจำทั้งปรับ วันพระใหญ่ เข้าวัด ใส่แมส ทำบุญ รักษาระยะห่าง งดทำบาป ดำเนินวิถีแห่งพระพุทธศาสนา ไปด้วยกันนะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องด้วยในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันมาฆบูชา อบต.บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท อาทิ ร้านอาหาร และสถานบริการ ให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก ทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องในวันมาฆบูชา คือ หลังเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จนถึงเวลา 24.00 น.ของคืนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ) หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือทั้งจำทั้งปรับ วันพระใหญ่ เข้าวัด ใส่แมส ทำบุญ รักษาระยะห่าง งดทำบาป ดำเนินวิถีแห่งพระพุทธศาสนา ไปด้วยกันนะ ../add_file/เนื่องด้วยในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันมาฆบูชา อบต.บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท อาทิ ร้านอาหาร และสถานบริการ ให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก ทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องในวันมาฆบูชา คือ หลังเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จนถึงเวลา 24.00 น.ของคืนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ) หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือทั้งจำทั้งปรับ วันพระใหญ่ เข้าวัด ใส่แมส ทำบุญ รักษาระยะห่าง งดทำบาป ดำเนินวิถีแห่งพระพุทธศาสนา ไปด้วยกันนะ
ชื่อไฟล์ : วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ กำหนดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563(วาระแรกขั้นรับหลักการ) การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ (แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ) และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสภาท้องถิ่นและงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภา อบต บางเสด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ กำหนดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563(วาระแรกขั้นรับหลักการ) การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ (แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ) และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสภาท้องถิ่นและงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภา อบต บางเสด็จ ../add_file/วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ กำหนดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563(วาระแรกขั้นรับหลักการ) การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ (แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ) และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสภาท้องถิ่นและงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภา อบต บางเสด็จ
ชื่อไฟล์ : โครงการ “เราชนะ” เปิดจุดลงทะเบียนเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน เพิ่มอีก 2 ธนาคาร เป็น 3 ธนาคาร ณ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นอกเหนือจาก ธ.กรุงไทย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยให้นำบัตรประชาชนแบบ Smart Card มาลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารดังกล่าว รวมถึงหน่วยเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยด้วย โดยขอให้ประชาชนทยอยไปลงทะเบียนที่สาขาของทั้ง 3 ธนาคาร ซึ่งจะช่วยประชาชนประหยัดเวลารอคอย ลดความแออัด ส่วนกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปที่สาขาของธนาคารได้ จะมีหน่วยเคลื่อนที่ของ ธ.กรุงไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะได้อย่างทั่วถึง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการ “เราชนะ” เปิดจุดลงทะเบียนเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน เพิ่มอีก 2 ธนาคาร เป็น 3 ธนาคาร ณ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นอกเหนือจาก ธ.กรุงไทย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยให้นำบัตรประชาชนแบบ Smart Card มาลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารดังกล่าว รวมถึงหน่วยเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยด้วย โดยขอให้ประชาชนทยอยไปลงทะเบียนที่สาขาของทั้ง 3 ธนาคาร ซึ่งจะช่วยประชาชนประหยัดเวลารอคอย ลดความแออัด ส่วนกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปที่สาขาของธนาคารได้ จะมีหน่วยเคลื่อนที่ของ ธ.กรุงไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะได้อย่างทั่วถึง ../add_file/โครงการ “เราชนะ” เปิดจุดลงทะเบียนเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน เพิ่มอีก 2 ธนาคาร เป็น 3 ธนาคาร ณ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นอกเหนือจาก ธ.กรุงไทย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยให้นำบัตรประชาชนแบบ Smart Card มาลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารดังกล่าว รวมถึงหน่วยเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยด้วย โดยขอให้ประชาชนทยอยไปลงทะเบียนที่สาขาของทั้ง 3 ธนาคาร ซึ่งจะช่วยประชาชนประหยัดเวลารอคอย ลดความแออัด ส่วนกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปที่สาขาของธนาคารได้ จะมีหน่วยเคลื่อนที่ของ ธ.กรุงไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะได้อย่างทั่วถึง
ชื่อไฟล์ : วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ กำหนดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3 การตราเป็นข้อบัญญัติฯปี 63)และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสภาท้องถิ่นและงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภา อบต บางเสด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ กำหนดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3 การตราเป็นข้อบัญญัติฯปี 63)และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสภาท้องถิ่นและงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภา อบต บางเสด็จ ../add_file/วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ กำหนดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3 การตราเป็นข้อบัญญัติฯปี 63)และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสภาท้องถิ่นและงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภา อบต บางเสด็จ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ กำหนดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 การสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสภาท้องถิ่นและงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภา อบต บางเสด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ กำหนดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 การสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสภาท้องถิ่นและงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภา อบต บางเสด็จ ../add_file/วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ มงคลนามสกุล ประธานสภา อบต บางเสด็จ กำหนดการประชุมสภา อบต บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 การสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสภาท้องถิ่นและงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภา อบต บางเสด็จ
ชื่อไฟล์ : อบต บางเสด็จ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามประกาศอำเภอป่าโมก เพื่อขอความร่วมมือ "งด" การเผาเศษวัสดุ วัชพืช หญ้า เผาขยะและวัสดุอื่นๆ ทั้งในเขตชุมชน พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ริมทาง และกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณค่า PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ประจำปี 2564 มาเพื่อให้ประชาชนตำบลบางเสด็จ รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดยดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต บางเสด็จ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามประกาศอำเภอป่าโมก เพื่อขอความร่วมมือ "งด" การเผาเศษวัสดุ วัชพืช หญ้า เผาขยะและวัสดุอื่นๆ ทั้งในเขตชุมชน พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ริมทาง และกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณค่า PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ประจำปี 2564 มาเพื่อให้ประชาชนตำบลบางเสด็จ รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดยดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ../add_file/อบต บางเสด็จ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามประกาศอำเภอป่าโมก เพื่อขอความร่วมมือ "งด" การเผาเศษวัสดุ วัชพืช หญ้า เผาขยะและวัสดุอื่นๆ ทั้งในเขตชุมชน พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ริมทาง และกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณค่า PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ประจำปี 2564 มาเพื่อให้ประชาชนตำบลบางเสด็จ รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดยดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นายบัญชา ฉัตรแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ มอบหมายให้นางสาวสุนิสา ส่งศิริพันธ์ นักพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1 ราย งบประมาณ 40,000 บาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายบัญชา ฉัตรแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ มอบหมายให้นางสาวสุนิสา ส่งศิริพันธ์ นักพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1 ราย งบประมาณ 40,000 บาท ../add_file/นายบัญชา ฉัตรแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ มอบหมายให้นางสาวสุนิสา ส่งศิริพันธ์ นักพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1 ราย งบประมาณ 40,000 บาท
ชื่อไฟล์ : นายบัญชา ฉัตรแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ มอบหมายให้พนักงานดำเนินการทำความสะอาดผิวการจราจรถนนสาธารณะในเขตตำบลบางเสด็จให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายบัญชา ฉัตรแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ มอบหมายให้พนักงานดำเนินการทำความสะอาดผิวการจราจรถนนสาธารณะในเขตตำบลบางเสด็จให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ../add_file/นายบัญชา ฉัตรแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ มอบหมายให้พนักงานดำเนินการทำความสะอาดผิวการจราจรถนนสาธารณะในเขตตำบลบางเสด็จให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ส.ส.อ่างทอง มอบรถวีลแชร์.....วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายภราดร ปริศนานันทกุล (ส.ส.น้องแบต) และนายกรวีย์ ปริศนานันทกุล (ส.ส.น้องแชมป์) ส.ส. อ่างทอง ลงพื้นที่ตำบลบางเสด็จ เพื่อมอบรถวีลแชร์ให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ จำนวน 2 ราย คือหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 เพื่อสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปโดยมีนายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต บางเสด็จ นายนาวี สุปันนี รองนายกอบต บางเสด็จ นายเทิดศักดิ์ ทรัพย์บำรุง ประธานสภา อบต บางเสด็จ และสมาชิก อบต บางเสด็จ พร้อมนี้นายอริย์ธัช หงษ์อุปถัมภ์ชัย กำนันตำบลบางเสด็จพร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต บางเสด็จ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบรถวีลแชร์ด้วยนั้น ในนาม อบต บางเสด็จ ต้องขอขอบพระคุณ ส.ส. อ่างทอง ทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ส.ส.อ่างทอง มอบรถวีลแชร์.....วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายภราดร ปริศนานันทกุล (ส.ส.น้องแบต) และนายกรวีย์ ปริศนานันทกุล (ส.ส.น้องแชมป์) ส.ส. อ่างทอง ลงพื้นที่ตำบลบางเสด็จ เพื่อมอบรถวีลแชร์ให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ จำนวน 2 ราย คือหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 เพื่อสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปโดยมีนายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต บางเสด็จ นายนาวี สุปันนี รองนายกอบต บางเสด็จ นายเทิดศักดิ์ ทรัพย์บำรุง ประธานสภา อบต บางเสด็จ และสมาชิก อบต บางเสด็จ พร้อมนี้นายอริย์ธัช หงษ์อุปถัมภ์ชัย กำนันตำบลบางเสด็จพร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต บางเสด็จ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบรถวีลแชร์ด้วยนั้น ในนาม อบต บางเสด็จ ต้องขอขอบพระคุณ ส.ส. อ่างทอง ทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้ ../add_file/ส.ส.อ่างทอง มอบรถวีลแชร์.....วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายภราดร ปริศนานันทกุล (ส.ส.น้องแบต) และนายกรวีย์ ปริศนานันทกุล (ส.ส.น้องแชมป์) ส.ส. อ่างทอง ลงพื้นที่ตำบลบางเสด็จ เพื่อมอบรถวีลแชร์ให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ จำนวน 2 ราย คือหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 เพื่อสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปโดยมีนายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต บางเสด็จ นายนาวี สุปันนี รองนายกอบต บางเสด็จ นายเทิดศักดิ์ ทรัพย์บำรุง ประธานสภา อบต บางเสด็จ และสมาชิก อบต บางเสด็จ พร้อมนี้นายอริย์ธัช หงษ์อุปถัมภ์ชัย กำนันตำบลบางเสด็จพร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต บางเสด็จ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบรถวีลแชร์ด้วยนั้น ในนาม อบต บางเสด็จ ต้องขอขอบพระคุณ ส.ส. อ่างทอง ทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JI6b8osThu40343.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อบต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว "ฉัตรอภิวันท์" ที่สูญเสียนางสังวาลย์ ฉัตรอภิวันท์ราษฎร หมู่ที่ 3 อยูุ่บ้านเลขที่ 91/4 ม.3 อายุ 73 ปีได้เสียชีวิตลงที่บ้านทางเจ้าภาพกำหนดงานบำเพ็ญกุศลศพ ไว้ดังนี้วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. มีพิธีรดน้ำศพ ณ ศาลาเคียงเมรุวัดสระแก้ว และจะมีพิธีสวดพระอภิธรรม จำนวน 5 คืน เริ่มคืนวันที่ 13 -18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น.(เว้นสวดคืนวันที่ 16 ก.พ. 65 ) และกำหนดงานฌาปณกิจศพ ในวันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. อบต.บางเสด็จ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "ฉัตรอภิวันท์" มา ณ โอกาสนี้และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว "ฉัตรอภิวันท์" ที่สูญเสียนางสังวาลย์ ฉัตรอภิวันท์ราษฎร หมู่ที่ 3 อยูุ่บ้านเลขที่ 91/4 ม.3 อายุ 73 ปีได้เสียชีวิตลงที่บ้านทางเจ้าภาพกำหนดงานบำเพ็ญกุศลศพ ไว้ดังนี้วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. มีพิธีรดน้ำศพ ณ ศาลาเคียงเมรุวัดสระแก้ว และจะมีพิธีสวดพระอภิธรรม จำนวน 5 คืน เริ่มคืนวันที่ 13 -18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น.(เว้นสวดคืนวันที่ 16 ก.พ. 65 ) และกำหนดงานฌาปณกิจศพ ในวันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. อบต.บางเสด็จ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "ฉัตรอภิวันท์" มา ณ โอกาสนี้และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ../add_file/อบต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว "ฉัตรอภิวันท์" ที่สูญเสียนางสังวาลย์ ฉัตรอภิวันท์ราษฎร หมู่ที่ 3 อยูุ่บ้านเลขที่ 91/4 ม.3 อายุ 73 ปีได้เสียชีวิตลงที่บ้านทางเจ้าภาพกำหนดงานบำเพ็ญกุศลศพ ไว้ดังนี้วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. มีพิธีรดน้ำศพ ณ ศาลาเคียงเมรุวัดสระแก้ว และจะมีพิธีสวดพระอภิธรรม จำนวน 5 คืน เริ่มคืนวันที่ 13 -18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น.(เว้นสวดคืนวันที่ 16 ก.พ. 65 ) และกำหนดงานฌาปณกิจศพ ในวันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. อบต.บางเสด็จ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "ฉัตรอภิวันท์" มา ณ โอกาสนี้และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : D28cu2ITue111739.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : #อย่าลืมนะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #อย่าลืมนะ ../add_file/#อย่าลืมนะ
ชื่อไฟล์ : bqmeqKkTue111927.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : .#ใกล้งานแล้วนะ#ข่าวประชาสัมพันธ์ วัดท่าสุทธาวาส ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์และหอฉัน ที่ชำรุดทรุดโทรมอยู่ในขณะนี้ ให้สวยงามพร้อมให้พระสงฆ์ได้ใช้ปฏิบัติศาสนกิจได้ในอนาคต จึงกำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. ถวายผ้าป่าสามัคคี วัดท่าสุทธาวาส จึงขอประกาศบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญในครั้งนี้ร่วมกัน ================================= __สามารถทำบุญออนไลน์ที่ ชื่อบัญชี : บูรณปฏิสังขรณ์วัดท่าสุทธาวาส เลขที่บัญชี : 020027135365 ธนาคาร : ออมสิน (สาขาป่าโมก) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: .#ใกล้งานแล้วนะ#ข่าวประชาสัมพันธ์ วัดท่าสุทธาวาส ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์และหอฉัน ที่ชำรุดทรุดโทรมอยู่ในขณะนี้ ให้สวยงามพร้อมให้พระสงฆ์ได้ใช้ปฏิบัติศาสนกิจได้ในอนาคต จึงกำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. ถวายผ้าป่าสามัคคี วัดท่าสุทธาวาส จึงขอประกาศบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญในครั้งนี้ร่วมกัน ================================= __สามารถทำบุญออนไลน์ที่ ชื่อบัญชี : บูรณปฏิสังขรณ์วัดท่าสุทธาวาส เลขที่บัญชี : 020027135365 ธนาคาร : ออมสิน (สาขาป่าโมก) ../add_file/.#ใกล้งานแล้วนะ#ข่าวประชาสัมพันธ์ วัดท่าสุทธาวาส ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์และหอฉัน ที่ชำรุดทรุดโทรมอยู่ในขณะนี้ ให้สวยงามพร้อมให้พระสงฆ์ได้ใช้ปฏิบัติศาสนกิจได้ในอนาคต จึงกำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. ถวายผ้าป่าสามัคคี วัดท่าสุทธาวาส จึงขอประกาศบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญในครั้งนี้ร่วมกัน ================================= __สามารถทำบุญออนไลน์ที่ ชื่อบัญชี : บูรณปฏิสังขรณ์วัดท่าสุทธาวาส เลขที่บัญชี : 020027135365 ธนาคาร : ออมสิน (สาขาป่าโมก)
ชื่อไฟล์ : isl0t1uTue112132.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : อบต บางเสด็จ โดยนายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต บางเสด็จ มอบหมายบุคลากร เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายนาวี สุปันนี รองนายก อบต บางเสด็จ นายเทิดศักดิ์ ทรัพย์บำรุง ประธานสภา อบต บางเสด็จ และว่าที่ร้อยโทชนสิษฎ์ สบาย ปลัด อบต บางเสด็จ และเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต บางเสด็จ โดยนายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต บางเสด็จ มอบหมายบุคลากร เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายนาวี สุปันนี รองนายก อบต บางเสด็จ นายเทิดศักดิ์ ทรัพย์บำรุง ประธานสภา อบต บางเสด็จ และว่าที่ร้อยโทชนสิษฎ์ สบาย ปลัด อบต บางเสด็จ และเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป ../add_file/อบต บางเสด็จ โดยนายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต บางเสด็จ มอบหมายบุคลากร เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายนาวี สุปันนี รองนายก อบต บางเสด็จ นายเทิดศักดิ์ ทรัพย์บำรุง ประธานสภา อบต บางเสด็จ และว่าที่ร้อยโทชนสิษฎ์ สบาย ปลัด อบต บางเสด็จ และเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป
ชื่อไฟล์ : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายวิชัย ปรางบาง ตัวแทนบริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด มหาชน ร่วมนำเงินบริจาคและทำบุญ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านน้ำวน ตำบลป่าโมก จำนวน 5 หลังคาเรือน แยกออกเป็นของบริษัทฯ ให้การช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท และของพนักงานฯ จำนวน 1,020 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 6,020 บาท โดยมีนางเกษร เวชเจริญ ผู้อำนวยการกองคลัง รับมอบไว้ ณ ที่ทำการ อบต บางเสด็จ ซึ่งทาง อบต บางเสด็จ โดยนายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต บางเสด็จ จะนำส่งเงินบริจาคนี้ ให้กับเทศบาลตำบลป่าโมก เพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบภัยต่อไป ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายวิชัย ปรางบาง ตัวแทนบริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด มหาชน ร่วมนำเงินบริจาคและทำบุญ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านน้ำวน ตำบลป่าโมก จำนวน 5 หลังคาเรือน แยกออกเป็นของบริษัทฯ ให้การช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท และของพนักงานฯ จำนวน 1,020 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 6,020 บาท โดยมีนางเกษร เวชเจริญ ผู้อำนวยการกองคลัง รับมอบไว้ ณ ที่ทำการ อบต บางเสด็จ ซึ่งทาง อบต บางเสด็จ โดยนายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต บางเสด็จ จะนำส่งเงินบริจาคนี้ ให้กับเทศบาลตำบลป่าโมก เพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบภัยต่อไป ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ../add_file/วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายวิชัย ปรางบาง ตัวแทนบริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด มหาชน ร่วมนำเงินบริจาคและทำบุญ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านน้ำวน ตำบลป่าโมก จำนวน 5 หลังคาเรือน แยกออกเป็นของบริษัทฯ ให้การช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท และของพนักงานฯ จำนวน 1,020 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 6,020 บาท โดยมีนางเกษร เวชเจริญ ผู้อำนวยการกองคลัง รับมอบไว้ ณ ที่ทำการ อบต บางเสด็จ ซึ่งทาง อบต บางเสด็จ โดยนายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต บางเสด็จ จะนำส่งเงินบริจาคนี้ ให้กับเทศบาลตำบลป่าโมก เพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบภัยต่อไป ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จประเมิน ITA ปี 2565 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จประเมิน ITA ปี 2565 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ../add_file/ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จประเมิน ITA ปี 2565 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/ba7hh2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/iit/ba7hh2 ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/iit/ba7hh2
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จประเมิน ITA ปี 2565 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จประเมิน ITA ปี 2565 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ../add_file/ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จประเมิน ITA ปี 2565 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/ba7hh2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/ba7hh2 ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/ba7hh2
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ว่างลง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 อำเภอป่าโมก ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1. ประชุมราษฎรเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ 2. ผู้ประสงค์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ ให้สมัครได้ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอป่าโมก ชั้น 3 ในเวลาราชการ หลักฐานและเอกสาร ซึ่งต้องรับรองความถูกต้องที่ใช้ในการรับสมัครฯ ดังนี้ 1) บัตรประจำตัวประชาชน 2)สำเนาทะเบียนบ้าน 3)ใบรับรองแพทย์ฯไม่เกินสามสิบวันถึงวันสมัคร 4) หลักฐานการศึกษา 5).รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3.5 เซ็นติเมตร จำนวน 6 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันสมัคร 3.ทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ 4. การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอป่าโมก ในการนี้ อบต บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ ได้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ว่างลง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 อำเภอป่าโมก ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1. ประชุมราษฎรเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ 2. ผู้ประสงค์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ ให้สมัครได้ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอป่าโมก ชั้น 3 ในเวลาราชการ หลักฐานและเอกสาร ซึ่งต้องรับรองความถูกต้องที่ใช้ในการรับสมัครฯ ดังนี้ 1) บัตรประจำตัวประชาชน 2)สำเนาทะเบียนบ้าน 3)ใบรับรองแพทย์ฯไม่เกินสามสิบวันถึงวันสมัคร 4) หลักฐานการศึกษา 5).รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3.5 เซ็นติเมตร จำนวน 6 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันสมัคร 3.ทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ 4. การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอป่าโมก ในการนี้ อบต บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ ได้ทราบโดยทั่วกัน ../add_file/ด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ว่างลง ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 อำเภอป่าโมก ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1. ประชุมราษฎรเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ 2. ผู้ประสงค์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ ให้สมัครได้ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอป่าโมก ชั้น 3 ในเวลาราชการ หลักฐานและเอกสาร ซึ่งต้องรับรองความถูกต้องที่ใช้ในการรับสมัครฯ ดังนี้ 1) บัตรประจำตัวประชาชน 2)สำเนาทะเบียนบ้าน 3)ใบรับรองแพทย์ฯไม่เกินสามสิบวันถึงวันสมัคร 4) หลักฐานการศึกษา 5).รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3.5 เซ็นติเมตร จำนวน 6 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันสมัคร 3.ทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ 4. การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอป่าโมก ในการนี้ อบต บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ ได้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยไปสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์หอพระไตรปิฎกของวัดท่าสุทธาวาสให้สำเร็จลุล่วง จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญดังกล่าว กำหนดการทอดถวาย ณ วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น. ถวายผ้าป่าสามัคคี สามารถร่วมทำบุญออนไลน์ได้ที่ ชื่อ : บูรณปฏิสังขรณ์วัดท่าสุทธาวาส เลขบัญชี : 020027135365 ธนาคาร : ออมสิน (สาขาป่าโมก) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยไปสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์หอพระไตรปิฎกของวัดท่าสุทธาวาสให้สำเร็จลุล่วง จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญดังกล่าว กำหนดการทอดถวาย ณ วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น. ถวายผ้าป่าสามัคคี สามารถร่วมทำบุญออนไลน์ได้ที่ ชื่อ : บูรณปฏิสังขรณ์วัดท่าสุทธาวาส เลขบัญชี : 020027135365 ธนาคาร : ออมสิน (สาขาป่าโมก) ../add_file/ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยไปสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์หอพระไตรปิฎกของวัดท่าสุทธาวาสให้สำเร็จลุล่วง จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญดังกล่าว กำหนดการทอดถวาย ณ วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น. ถวายผ้าป่าสามัคคี สามารถร่วมทำบุญออนไลน์ได้ที่ ชื่อ : บูรณปฏิสังขรณ์วัดท่าสุทธาวาส เลขบัญชี : 020027135365 ธนาคาร : ออมสิน (สาขาป่าโมก)
ชื่อไฟล์ : ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดอ่างทอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดอ่างทอง ../add_file/ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดอ่างทอง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ : 5 ช่องทาง การให้บริการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง และ สคบ.ประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ : 5 ช่องทาง การให้บริการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง และ สคบ.ประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ../add_file/ประชาสัมพันธ์ : 5 ช่องทาง การให้บริการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง และ สคบ.ประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Cq3Cx2mMon115115.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : nQCNPYyMon115230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) ../add_file/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)
ชื่อไฟล์ : อบต.บางเสด็จ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว "จันทร์โอ" ที่สูญเสียคุณพ่อสมศักดิ์ จันทร์โอ ราษฎร หมู่ที่ 3 ที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 เจ้าภาพได้กำหนดงานบำเพ็ญกุศลศพ ไว้ดังนี้ วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. มีพิธีรดน้ำศพ ณ ศาลาเคียงเมรุวัดสระแก้ว และมีพิธีสวดพระอภิธรรม จำนวน 4 คืน ตั้งแต่คืนวันที่ 16 -19 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น .และกำหนดงานฌาปณกิจศพ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. อบต.บางเสด็จ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "จันทร์โอ" มา ณ โอกาสนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.บางเสด็จ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว "จันทร์โอ" ที่สูญเสียคุณพ่อสมศักดิ์ จันทร์โอ ราษฎร หมู่ที่ 3 ที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 เจ้าภาพได้กำหนดงานบำเพ็ญกุศลศพ ไว้ดังนี้ วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. มีพิธีรดน้ำศพ ณ ศาลาเคียงเมรุวัดสระแก้ว และมีพิธีสวดพระอภิธรรม จำนวน 4 คืน ตั้งแต่คืนวันที่ 16 -19 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น .และกำหนดงานฌาปณกิจศพ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. อบต.บางเสด็จ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "จันทร์โอ" มา ณ โอกาสนี้ ../add_file/อบต.บางเสด็จ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว "จันทร์โอ" ที่สูญเสียคุณพ่อสมศักดิ์ จันทร์โอ ราษฎร หมู่ที่ 3 ที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 เจ้าภาพได้กำหนดงานบำเพ็ญกุศลศพ ไว้ดังนี้ วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. มีพิธีรดน้ำศพ ณ ศาลาเคียงเมรุวัดสระแก้ว และมีพิธีสวดพระอภิธรรม จำนวน 4 คืน ตั้งแต่คืนวันที่ 16 -19 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น .และกำหนดงานฌาปณกิจศพ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. อบต.บางเสด็จ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "จันทร์โอ" มา ณ โอกาสนี้
ชื่อไฟล์ : 3KOupqGMon32706.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ge2OUWmMon32706.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : pc84AHmTue85729.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : CXKOGUkTue85940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : kJBVTOXTue85958.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tv2MBiMTue93135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี ../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ../add_file/ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/ba7hh2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/ba7hh2 ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/ba7hh2
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ???? ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ???? ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ../add_file/สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ???? ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ใช้กันมา เป็นเวลา 700 ปีเศษ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ใช้กันมา เป็นเวลา 700 ปีเศษ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ../add_file/วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ใช้กันมา เป็นเวลา 700 ปีเศษ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ชื่อไฟล์ : ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ของแผ่นดิน โปรดอภิบาลให้พระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ ต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ของแผ่นดิน โปรดอภิบาลให้พระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ ต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ../add_file/ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ของแผ่นดิน โปรดอภิบาลให้พระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ ต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ------------------------------------------ ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ที่ประชุม ครม. (20 ธ.ค. 65) เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ครั้งนี้ ดำเนินการโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้หายจากอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเป็นการแสดงความจงรักภักดีโดยการเจริญจิตภาวนา อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมอุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา การบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 65 - 9 ม.ค. 66 รวมเวลา 15 วัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ------------------------------------------ ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ที่ประชุม ครม. (20 ธ.ค. 65) เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ครั้งนี้ ดำเนินการโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้หายจากอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเป็นการแสดงความจงรักภักดีโดยการเจริญจิตภาวนา อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมอุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา การบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 65 - 9 ม.ค. 66 รวมเวลา 15 วัน ../add_file/ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ------------------------------------------ ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ที่ประชุม ครม. (20 ธ.ค. 65) เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ครั้งนี้ ดำเนินการโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้หายจากอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเป็นการแสดงความจงรักภักดีโดยการเจริญจิตภาวนา อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมอุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา การบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 65 - 9 ม.ค. 66 รวมเวลา 15 วัน
ชื่อไฟล์ : " สมเด็จพระสังฆราช " ประทานพรอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ปี 2566 ... เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “ ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ ” เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2566 พร้อมด้วยข้อความประทานพรว่า “ เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขอท่านจงมั่นคงในความชอบธรรม เพื่อความเจริญทั้งความเป็นสุขของตนและส่วนรวมเทอญ. ” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: " สมเด็จพระสังฆราช " ประทานพรอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ปี 2566 ... เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “ ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ ” เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2566 พร้อมด้วยข้อความประทานพรว่า “ เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขอท่านจงมั่นคงในความชอบธรรม เพื่อความเจริญทั้งความเป็นสุขของตนและส่วนรวมเทอญ. ” ../add_file/" สมเด็จพระสังฆราช " ประทานพรอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ปี 2566 ... เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “ ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ ” เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2566 พร้อมด้วยข้อความประทานพรว่า “ เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขอท่านจงมั่นคงในความชอบธรรม เพื่อความเจริญทั้งความเป็นสุขของตนและส่วนรวมเทอญ. ”
ชื่อไฟล์ : จังหวัดอ่างทองขอเชิญชวนชายไทยที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จนถึงไม่เกิน ๕๕ ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ???? กำหนดบรรพชาอุปสมบท ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ????สมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และที่ทำการปกครองจังหวัด โทร ๐๓๕-๖๑๔-๘๓๒ ???????????????? ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท รูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ผ่านบัญชี "โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลฯ จังหวัดอ่างทอง" ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เลขบัญชี ๑๑๘-๐-๘๐๕๔๖-๑ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จังหวัดอ่างทองขอเชิญชวนชายไทยที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จนถึงไม่เกิน ๕๕ ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ???? กำหนดบรรพชาอุปสมบท ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ????สมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และที่ทำการปกครองจังหวัด โทร ๐๓๕-๖๑๔-๘๓๒ ???????????????? ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท รูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ผ่านบัญชี "โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลฯ จังหวัดอ่างทอง" ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เลขบัญชี ๑๑๘-๐-๘๐๕๔๖-๑ ../add_file/จังหวัดอ่างทองขอเชิญชวนชายไทยที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จนถึงไม่เกิน ๕๕ ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ???? กำหนดบรรพชาอุปสมบท ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ????สมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และที่ทำการปกครองจังหวัด โทร ๐๓๕-๖๑๔-๘๓๒ ???????????????? ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท รูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ผ่านบัญชี "โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลฯ จังหวัดอ่างทอง" ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เลขบัญชี ๑๑๘-๐-๘๐๕๔๖-๑
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อบต. บางเสด็จ ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) นี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต. บางเสด็จ ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) นี้ ../add_file/อบต. บางเสด็จ ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) นี้
ชื่อไฟล์ : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" สำหรับวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" สำหรับวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ../add_file/พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" สำหรับวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498
ชื่อไฟล์ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2566 “เด็กทุกคนเติบโตขึ้นได้ ด้วยอาศัยการโอบอุ้มช่วยเหลือ ทั้งจากผู้ใหญ่และสังคม การรู้และเห็นความดีของผู้ที่ได้โอบอุ้มช่วยเหลือนั้น นับเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ชื่อว่าความกตัญญู เด็ก ๆ จึงควรเรียนรู้ และสร้างสมอบรมคุณธรรมข้อนี้ ให้บริบูรณ์” พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2566 “เด็กทุกคนเติบโตขึ้นได้ ด้วยอาศัยการโอบอุ้มช่วยเหลือ ทั้งจากผู้ใหญ่และสังคม การรู้และเห็นความดีของผู้ที่ได้โอบอุ้มช่วยเหลือนั้น นับเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ชื่อว่าความกตัญญู เด็ก ๆ จึงควรเรียนรู้ และสร้างสมอบรมคุณธรรมข้อนี้ ให้บริบูรณ์” พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 ../add_file/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2566 “เด็กทุกคนเติบโตขึ้นได้ ด้วยอาศัยการโอบอุ้มช่วยเหลือ ทั้งจากผู้ใหญ่และสังคม การรู้และเห็นความดีของผู้ที่ได้โอบอุ้มช่วยเหลือนั้น นับเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ชื่อว่าความกตัญญู เด็ก ๆ จึงควรเรียนรู้ และสร้างสมอบรมคุณธรรมข้อนี้ ให้บริบูรณ์” พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2565
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2566 ณ บริเวณลานบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2566 ณ บริเวณลานบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร ../add_file/ขอเชิญร่วมงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2566 ณ บริเวณลานบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา "ทรงพระเจริญ" ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา "ทรงพระเจริญ" ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ../add_file/เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา "ทรงพระเจริญ" ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ
ชื่อไฟล์ : แถลงการณ์สํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ฉบับที่ ๓ ตามที่สํานักพระราชวัง ได้มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหทัย และทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ความทราบทั่วกันแล้วนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ฯ ได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติ เกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหทัยแบบรุนแรง จากการอักเสบของพระหทัยจากเชื้อไมโคพลาสมา (Mycoplasma) ทําให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมา พระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรง รู้พระองค์ คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทํางานของพระหทัย พระปัปผาสะ (ปอด) พระวักกะ (ไต) รวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะ และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สํานักพระราชวัง ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แถลงการณ์สํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ฉบับที่ ๓ ตามที่สํานักพระราชวัง ได้มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหทัย และทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ความทราบทั่วกันแล้วนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ฯ ได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติ เกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหทัยแบบรุนแรง จากการอักเสบของพระหทัยจากเชื้อไมโคพลาสมา (Mycoplasma) ทําให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมา พระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรง รู้พระองค์ คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทํางานของพระหทัย พระปัปผาสะ (ปอด) พระวักกะ (ไต) รวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะ และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สํานักพระราชวัง ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ../add_file/แถลงการณ์สํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ฉบับที่ ๓ ตามที่สํานักพระราชวัง ได้มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหทัย และทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ความทราบทั่วกันแล้วนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ฯ ได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติ เกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหทัยแบบรุนแรง จากการอักเสบของพระหทัยจากเชื้อไมโคพลาสมา (Mycoplasma) ทําให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมา พระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรง รู้พระองค์ คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทํางานของพระหทัย พระปัปผาสะ (ปอด) พระวักกะ (ไต) รวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะ และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สํานักพระราชวัง ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนมาเที่ยวงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 10) ???????? ???? ????ชม ช้อป ชิม ชิล พร้อมถ่ายรูปจุดเช็คอินสวยๆ ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง แล้วคุณจะหลงรักอ่างทอง... วันที่ 20 มกราคม 2566 ในเวลาประมาณ 18.00 น. บริเวณหน้าองค์พระพุทธไสยาสน์ วัดขุนอินทประมูล จะมีพิธีเปิด “งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2566” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมการแสดงแสง สี เสียง อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตากับการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานของทุกวัน (20-29 ม.ค.66) ยังประกอบด้วย ✅การสักการะพระพุทธไสยาสน์ เยี่ยมชมโบราณสถาน ภายในวัดขุนอินทประมูล โบสถ์ไฮเทค 100 ล้าน ✅เดินเที่ยวชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง การจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ จุดเช็คอินสวย ๆ ✅ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอ่างทอง นวัตกรรมประหยัดพลังงานด้วยการใช้โซลาร์เซลล์ ✅การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้านการเกษตรที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ✅การจำหน่ายสินค้า/อาหารเกษตรปลอดภัย และการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองอ่างทอง (OTOP) ✅ร้านอาหารปรุงสุก ตลาดต้นไม้ผลิตภัณฑ์การเกษตร เฟอร์นิเจอร์ไม้ และของใช้เบ็ดเตล็ด ฯลฯ ✅การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามและยิ่งใหญ่ตลอดทั้ง 10 คืน ✅การจัดประกวดชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร ประกอบด้วย การประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดเด็กไทยหัวใจเกษตร (อายุ 6-9 ปี) ในวันที่ 28 มกราคม 2566 และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจ ของทุกวัน ได้ที่ เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนมาเที่ยวงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 10) ???????? ???? ????ชม ช้อป ชิม ชิล พร้อมถ่ายรูปจุดเช็คอินสวยๆ ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง แล้วคุณจะหลงรักอ่างทอง... วันที่ 20 มกราคม 2566 ในเวลาประมาณ 18.00 น. บริเวณหน้าองค์พระพุทธไสยาสน์ วัดขุนอินทประมูล จะมีพิธีเปิด “งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2566” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมการแสดงแสง สี เสียง อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตากับการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานของทุกวัน (20-29 ม.ค.66) ยังประกอบด้วย ✅การสักการะพระพุทธไสยาสน์ เยี่ยมชมโบราณสถาน ภายในวัดขุนอินทประมูล โบสถ์ไฮเทค 100 ล้าน ✅เดินเที่ยวชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง การจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ จุดเช็คอินสวย ๆ ✅ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอ่างทอง นวัตกรรมประหยัดพลังงานด้วยการใช้โซลาร์เซลล์ ✅การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้านการเกษตรที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ✅การจำหน่ายสินค้า/อาหารเกษตรปลอดภัย และการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองอ่างทอง (OTOP) ✅ร้านอาหารปรุงสุก ตลาดต้นไม้ผลิตภัณฑ์การเกษตร เฟอร์นิเจอร์ไม้ และของใช้เบ็ดเตล็ด ฯลฯ ✅การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามและยิ่งใหญ่ตลอดทั้ง 10 คืน ✅การจัดประกวดชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร ประกอบด้วย การประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดเด็กไทยหัวใจเกษตร (อายุ 6-9 ปี) ในวันที่ 28 มกราคม 2566 และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจ ของทุกวัน ได้ที่ เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ../add_file/จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนมาเที่ยวงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 10) ???????? ???? ????ชม ช้อป ชิม ชิล พร้อมถ่ายรูปจุดเช็คอินสวยๆ ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง แล้วคุณจะหลงรักอ่างทอง... วันที่ 20 มกราคม 2566 ในเวลาประมาณ 18.00 น. บริเวณหน้าองค์พระพุทธไสยาสน์ วัดขุนอินทประมูล จะมีพิธีเปิด “งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2566” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมการแสดงแสง สี เสียง อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตากับการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานของทุกวัน (20-29 ม.ค.66) ยังประกอบด้วย ✅การสักการะพระพุทธไสยาสน์ เยี่ยมชมโบราณสถาน ภายในวัดขุนอินทประมูล โบสถ์ไฮเทค 100 ล้าน ✅เดินเที่ยวชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง การจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ จุดเช็คอินสวย ๆ ✅ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอ่างทอง นวัตกรรมประหยัดพลังงานด้วยการใช้โซลาร์เซลล์ ✅การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้านการเกษตรที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ✅การจำหน่ายสินค้า/อาหารเกษตรปลอดภัย และการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองอ่างทอง (OTOP) ✅ร้านอาหารปรุงสุก ตลาดต้นไม้ผลิตภัณฑ์การเกษตร เฟอร์นิเจอร์ไม้ และของใช้เบ็ดเตล็ด ฯลฯ ✅การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามและยิ่งใหญ่ตลอดทั้ง 10 คืน ✅การจัดประกวดชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร ประกอบด้วย การประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดเด็กไทยหัวใจเกษตร (อายุ 6-9 ปี) ในวันที่ 28 มกราคม 2566 และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจ ของทุกวัน ได้ที่ เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คลังเตรียมประกาศผล สถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกราคม ก่อนเริ่มใช้สิทธิ 1 มี.ค. 66 . นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในปี 2565 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 . โดยมีผลสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 19.64 ล้านราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22.29 ล้านราย โดยจะทยอยประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบภายในเดือนมกราคมนี้ และเริ่มใช้สิทธิโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คลังเตรียมประกาศผล สถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกราคม ก่อนเริ่มใช้สิทธิ 1 มี.ค. 66 . นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในปี 2565 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 . โดยมีผลสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 19.64 ล้านราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22.29 ล้านราย โดยจะทยอยประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบภายในเดือนมกราคมนี้ และเริ่มใช้สิทธิโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 ../add_file/ คลังเตรียมประกาศผล สถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกราคม ก่อนเริ่มใช้สิทธิ 1 มี.ค. 66 . นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในปี 2565 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 . โดยมีผลสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 19.64 ล้านราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22.29 ล้านราย โดยจะทยอยประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบภายในเดือนมกราคมนี้ และเริ่มใช้สิทธิโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ผอ.โรงเรียนวัดสระแก้ว มองเห็นภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ จึงมอบไข่ไก่ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ รวมทั้งข้าราชการบำนาญ จำนวนคนละ 1 แผง (1 คน 1 สิทธิ์) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยมีกำหนดการในการมอบไข่ไก่ ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ตามเวลาและสถานที่ดังนี้ หมู่ที่ 1 ณ ศาลาประชาคม เวลา 09.00 – 10.00 น. หมู่ที่ 2 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน เวลา 10.00 – 11.00 น. หมู่ที่ 3 ณ ศาลาแดง เวลา 11.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 4 ณ ศาลาพระสององค์ เวลา 13.00 – 14.00 น. หมู่ที่ 5 ณ ศาลาโคนโพธิ์ เวลา 14.00 – 15.00 น. หมู่ที่ 6 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางเสด็จ เวลา 15.00 – 16.00 น. จึงขอให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ และข้าราชการบำนาญ มารับไข่ไก่ ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นนี้ ***หมายเหตุ** หากมาไม่ได้สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยนำบัตรประชาชน มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย พร้อมเตรียมภาชนะมาใส่ด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ผอ.โรงเรียนวัดสระแก้ว มองเห็นภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ จึงมอบไข่ไก่ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ รวมทั้งข้าราชการบำนาญ จำนวนคนละ 1 แผง (1 คน 1 สิทธิ์) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยมีกำหนดการในการมอบไข่ไก่ ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ตามเวลาและสถานที่ดังนี้ หมู่ที่ 1 ณ ศาลาประชาคม เวลา 09.00 – 10.00 น. หมู่ที่ 2 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน เวลา 10.00 – 11.00 น. หมู่ที่ 3 ณ ศาลาแดง เวลา 11.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 4 ณ ศาลาพระสององค์ เวลา 13.00 – 14.00 น. หมู่ที่ 5 ณ ศาลาโคนโพธิ์ เวลา 14.00 – 15.00 น. หมู่ที่ 6 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางเสด็จ เวลา 15.00 – 16.00 น. จึงขอให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ และข้าราชการบำนาญ มารับไข่ไก่ ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นนี้ ***หมายเหตุ** หากมาไม่ได้สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยนำบัตรประชาชน มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย พร้อมเตรียมภาชนะมาใส่ด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ../add_file/เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ผอ.โรงเรียนวัดสระแก้ว มองเห็นภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ จึงมอบไข่ไก่ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ รวมทั้งข้าราชการบำนาญ จำนวนคนละ 1 แผง (1 คน 1 สิทธิ์) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยมีกำหนดการในการมอบไข่ไก่ ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ตามเวลาและสถานที่ดังนี้ หมู่ที่ 1 ณ ศาลาประชาคม เวลา 09.00 – 10.00 น. หมู่ที่ 2 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน เวลา 10.00 – 11.00 น. หมู่ที่ 3 ณ ศาลาแดง เวลา 11.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 4 ณ ศาลาพระสององค์ เวลา 13.00 – 14.00 น. หมู่ที่ 5 ณ ศาลาโคนโพธิ์ เวลา 14.00 – 15.00 น. หมู่ที่ 6 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางเสด็จ เวลา 15.00 – 16.00 น. จึงขอให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ และข้าราชการบำนาญ มารับไข่ไก่ ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นนี้ ***หมายเหตุ** หากมาไม่ได้สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยนำบัตรประชาชน มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย พร้อมเตรียมภาชนะมาใส่ด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : ข่าวดีประเทศไทย สงกรานต์ของประเทศไทยขึ้นแท่น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก้ อนุมัติให้ "สงกรานต์ไทย" (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น Tentative list เพื่อพิจารณาในที่ประชุม ให้เป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ชื้นที่ 4 ของประเทศไทย ต่อจาก #โขน, #นวดไทย และ #รำโนราห์ของภาคใต้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวดีประเทศไทย สงกรานต์ของประเทศไทยขึ้นแท่น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก้ อนุมัติให้ "สงกรานต์ไทย" (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น Tentative list เพื่อพิจารณาในที่ประชุม ให้เป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ชื้นที่ 4 ของประเทศไทย ต่อจาก #โขน, #นวดไทย และ #รำโนราห์ของภาคใต้ ../add_file/ข่าวดีประเทศไทย สงกรานต์ของประเทศไทยขึ้นแท่น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก้ อนุมัติให้ "สงกรานต์ไทย" (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น Tentative list เพื่อพิจารณาในที่ประชุม ให้เป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ชื้นที่ 4 ของประเทศไทย ต่อจาก #โขน, #นวดไทย และ #รำโนราห์ของภาคใต้
ชื่อไฟล์ : งานสดุดีศรีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์ พันท้ายนรสิงห์ ณ อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานสดุดีศรีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์ พันท้ายนรสิงห์ ณ อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ../add_file/งานสดุดีศรีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์ พันท้ายนรสิงห์ ณ อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์???????? ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 โดยโครงการนี้ มีความต้องการให้ชาวนาได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี สำหรับการเพาะปลูก (ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ 3 บาท) หากเกษตรกรที่มีพื้นที่ในการทำนา ท่านใดมีความสนใจ จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯได้ ในวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.15 น. -12.10 น. ณ ห้องประชุม อบต. บางเสด็จ โดยผู้ที่สนใจให้นำเอกสาร สำเนาหน้าสมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มสีเขียว) จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ มายื่นกับเจ้าหน้าที่ฯ ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วยนั้น อบต.บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์???????? ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 โดยโครงการนี้ มีความต้องการให้ชาวนาได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี สำหรับการเพาะปลูก (ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ 3 บาท) หากเกษตรกรที่มีพื้นที่ในการทำนา ท่านใดมีความสนใจ จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯได้ ในวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.15 น. -12.10 น. ณ ห้องประชุม อบต. บางเสด็จ โดยผู้ที่สนใจให้นำเอกสาร สำเนาหน้าสมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มสีเขียว) จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ มายื่นกับเจ้าหน้าที่ฯ ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วยนั้น อบต.บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์???????? ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 โดยโครงการนี้ มีความต้องการให้ชาวนาได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี สำหรับการเพาะปลูก (ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ 3 บาท) หากเกษตรกรที่มีพื้นที่ในการทำนา ท่านใดมีความสนใจ จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯได้ ในวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.15 น. -12.10 น. ณ ห้องประชุม อบต. บางเสด็จ โดยผู้ที่สนใจให้นำเอกสาร สำเนาหน้าสมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มสีเขียว) จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ มายื่นกับเจ้าหน้าที่ฯ ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วยนั้น อบต.บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์???????? ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมิน โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างอย่างรวดเร็ว และรวมกับสถานการณ์อุทกภัยในปลายปี 2565 ทำให้การออกสำรวจ ทำได้ไม่แล้วเสร็จ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์???????? ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมิน โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างอย่างรวดเร็ว และรวมกับสถานการณ์อุทกภัยในปลายปี 2565 ทำให้การออกสำรวจ ทำได้ไม่แล้วเสร็จ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์???????? ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมิน โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างอย่างรวดเร็ว และรวมกับสถานการณ์อุทกภัยในปลายปี 2565 ทำให้การออกสำรวจ ทำได้ไม่แล้วเสร็จ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด
ชื่อไฟล์ : ก.คลัง แจ้งเลื่อนประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยระบุว่า เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการฯ ปี 2565 จะเลื่อนออกไปก่อน โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ได้ผ่านเว็บไซต์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ก.คลัง แจ้งเลื่อนประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยระบุว่า เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการฯ ปี 2565 จะเลื่อนออกไปก่อน โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ได้ผ่านเว็บไซต์ ../add_file/ก.คลัง แจ้งเลื่อนประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยระบุว่า เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการฯ ปี 2565 จะเลื่อนออกไปก่อน โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ได้ผ่านเว็บไซต์
ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์???????? ด้วยสำนักงานประมงอำเภอป่าโมก แจ้งการขอรับแบบคำขอต่อใบอนุญาตฯ ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง เนื่องจากมีบางราย คำขออนุญาต หมดอายุ จึงต้องมีการาขอรับอนุญาตใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น ซึ่งสำนักงานประมงอำเภอป่าโมก ได้กำหนดลงพื้นที่ให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ เพื่อขอรับคำขอใบอนุญาตฯ ในวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ โดยมี่รายชื่อเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯที่หมดอายุ ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 รวมจำนวน 24 ราย มาแจ้งเพื่อทราบตามรายละเอียดเอกสารนี้ และสามารถขอดูรายชื่อได้ที่ อบต.บางเสด็จ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์???????? ด้วยสำนักงานประมงอำเภอป่าโมก แจ้งการขอรับแบบคำขอต่อใบอนุญาตฯ ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง เนื่องจากมีบางราย คำขออนุญาต หมดอายุ จึงต้องมีการาขอรับอนุญาตใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น ซึ่งสำนักงานประมงอำเภอป่าโมก ได้กำหนดลงพื้นที่ให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ เพื่อขอรับคำขอใบอนุญาตฯ ในวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ โดยมี่รายชื่อเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯที่หมดอายุ ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 รวมจำนวน 24 ราย มาแจ้งเพื่อทราบตามรายละเอียดเอกสารนี้ และสามารถขอดูรายชื่อได้ที่ อบต.บางเสด็จ ../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์???????? ด้วยสำนักงานประมงอำเภอป่าโมก แจ้งการขอรับแบบคำขอต่อใบอนุญาตฯ ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง เนื่องจากมีบางราย คำขออนุญาต หมดอายุ จึงต้องมีการาขอรับอนุญาตใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น ซึ่งสำนักงานประมงอำเภอป่าโมก ได้กำหนดลงพื้นที่ให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ เพื่อขอรับคำขอใบอนุญาตฯ ในวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ โดยมี่รายชื่อเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯที่หมดอายุ ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 รวมจำนวน 24 ราย มาแจ้งเพื่อทราบตามรายละเอียดเอกสารนี้ และสามารถขอดูรายชื่อได้ที่ อบต.บางเสด็จ
ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ให้ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล ป.ธ.๔,ดร.) เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว/ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามนี้ " พระวชิรสิกขการ" โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ( ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 3 ) เวลา 14.00 น.- รับสัญญาบัตรพัดยศ ณ วัดกษัตราธิราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 16.30 น.- ขบวนแห่อัญเชิญพัดยศมาถึงพระอุโบสถวัดสระแก้ว เวลา 17.00 น. -พิธีเจริญชัยมงคลคาถารับสัญญาบัตรพัดยศ ณ พระอุโบสถ วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางเสด็จ เข้าร่วมพิธี พร้อมนี้ ทางวัดสระแก้ว ได้จัดโรงทานอาหาร เครื่องดื่มไว้บริการผู้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวด้วยนั้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ให้ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล ป.ธ.๔,ดร.) เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว/ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามนี้ " พระวชิรสิกขการ" โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ( ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 3 ) เวลา 14.00 น.- รับสัญญาบัตรพัดยศ ณ วัดกษัตราธิราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 16.30 น.- ขบวนแห่อัญเชิญพัดยศมาถึงพระอุโบสถวัดสระแก้ว เวลา 17.00 น. -พิธีเจริญชัยมงคลคาถารับสัญญาบัตรพัดยศ ณ พระอุโบสถ วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางเสด็จ เข้าร่วมพิธี พร้อมนี้ ทางวัดสระแก้ว ได้จัดโรงทานอาหาร เครื่องดื่มไว้บริการผู้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวด้วยนั้น ../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ให้ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล ป.ธ.๔,ดร.) เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว/ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามนี้ " พระวชิรสิกขการ" โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ( ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 3 ) เวลา 14.00 น.- รับสัญญาบัตรพัดยศ ณ วัดกษัตราธิราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 16.30 น.- ขบวนแห่อัญเชิญพัดยศมาถึงพระอุโบสถวัดสระแก้ว เวลา 17.00 น. -พิธีเจริญชัยมงคลคาถารับสัญญาบัตรพัดยศ ณ พระอุโบสถ วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางเสด็จ เข้าร่วมพิธี พร้อมนี้ ทางวัดสระแก้ว ได้จัดโรงทานอาหาร เครื่องดื่มไว้บริการผู้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวด้วยนั้น
ชื่อไฟล์ : นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้นายนาวี สุปันนี รองนายก อบต.บางเสด็จ เข้าร่วมการประชุมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสต์ชาติและ โครงการ 1 ตำรวจ 1 หมู่บ้าน โดย พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ไกรวีระเดชาชัย ผกก.สถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าโมก เพื่อรับฟังปัญหาและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ โดยได้รับเกียรติจากนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.บางเสด็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำตำบลบางเสด็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าโมก ผอ.รพ.สต. และประชาชนชาวบ้านปะขาว หมู่ที่ 3 โดยใช้สถานที่ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้นายนาวี สุปันนี รองนายก อบต.บางเสด็จ เข้าร่วมการประชุมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสต์ชาติและ โครงการ 1 ตำรวจ 1 หมู่บ้าน โดย พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ไกรวีระเดชาชัย ผกก.สถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าโมก เพื่อรับฟังปัญหาและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ โดยได้รับเกียรติจากนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.บางเสด็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำตำบลบางเสด็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าโมก ผอ.รพ.สต. และประชาชนชาวบ้านปะขาว หมู่ที่ 3 โดยใช้สถานที่ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ../add_file/นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้นายนาวี สุปันนี รองนายก อบต.บางเสด็จ เข้าร่วมการประชุมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสต์ชาติและ โครงการ 1 ตำรวจ 1 หมู่บ้าน โดย พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ไกรวีระเดชาชัย ผกก.สถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าโมก เพื่อรับฟังปัญหาและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ โดยได้รับเกียรติจากนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.บางเสด็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำตำบลบางเสด็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าโมก ผอ.รพ.สต. และประชาชนชาวบ้านปะขาว หมู่ที่ 3 โดยใช้สถานที่ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ชื่อไฟล์ : ขอความร่วมมือ ร่วมใจ หยุด PM 2.5 งด ‼️ การเผาไหม้ในพื้นที่โล่งทุกกิจกรรม ลด‼️ ควันดำ ด้วยการตรวจเช็คและปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ให้ได้มาตรฐาน เพิ่ม ✅️ พื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว เพิ่ม ✅️ การใช้บริการรถสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความร่วมมือ ร่วมใจ หยุด PM 2.5 งด ‼️ การเผาไหม้ในพื้นที่โล่งทุกกิจกรรม ลด‼️ ควันดำ ด้วยการตรวจเช็คและปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ให้ได้มาตรฐาน เพิ่ม ✅️ พื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว เพิ่ม ✅️ การใช้บริการรถสาธารณะ ../add_file/ขอความร่วมมือ ร่วมใจ หยุด PM 2.5 งด ‼️ การเผาไหม้ในพื้นที่โล่งทุกกิจกรรม ลด‼️ ควันดำ ด้วยการตรวจเช็คและปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ให้ได้มาตรฐาน เพิ่ม ✅️ พื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว เพิ่ม ✅️ การใช้บริการรถสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญชวนพรรคการเมือง และประชาชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/angthong/download/bang_91.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสด็จ มีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ HPV DNA test ทุกวันพุธ ของเดือน เริ่มตรวจเวลา 09.00-12.00 น. ขอเชิญชวนสตรี ที่มีอายุตั้งแต่ 30-60 ปี เข้ารับบริการตามวัน เวลาที่กำหนด โดยผู้ที่มารับบริการ ให้เตรียมบัตรประชาชน และผ้ามาเปลี่ยนส่วนตัวด้วยนะค่ะ ***ตรวจฟรีทุกสิทธิการรักษา** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสด็จ มีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ HPV DNA test ทุกวันพุธ ของเดือน เริ่มตรวจเวลา 09.00-12.00 น. ขอเชิญชวนสตรี ที่มีอายุตั้งแต่ 30-60 ปี เข้ารับบริการตามวัน เวลาที่กำหนด โดยผู้ที่มารับบริการ ให้เตรียมบัตรประชาชน และผ้ามาเปลี่ยนส่วนตัวด้วยนะค่ะ ***ตรวจฟรีทุกสิทธิการรักษา** ../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสด็จ มีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ HPV DNA test ทุกวันพุธ ของเดือน เริ่มตรวจเวลา 09.00-12.00 น. ขอเชิญชวนสตรี ที่มีอายุตั้งแต่ 30-60 ปี เข้ารับบริการตามวัน เวลาที่กำหนด โดยผู้ที่มารับบริการ ให้เตรียมบัตรประชาชน และผ้ามาเปลี่ยนส่วนตัวด้วยนะค่ะ ***ตรวจฟรีทุกสิทธิการรักษา**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมซื้อสลากกาชาด ประจำปี 2566 เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ???? สามารถซื้อได้ที่ ✅สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ✅ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ✅หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ????ราคาฉบับละ 50 บาท เล่มละ 1,000 บาท ????ได้บุญ ลุ้นโชค ???? รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA Hilux Revo Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT จำนวน 1 รางวัล ????รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda wave 110i 2022 สตาร์ทมือ จำนวน 4 รางวัล ????รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ นำหนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล ????รางวัลที่ 4 เครื่องซักผ้าฝาบน LG ความจุซัก 8 กก. จำนวน 5 รางวัล ????รางวัลที่ 5 ไมโครเวฟ Electrolux ขนาด 25 ลิตร จำนวน 5 รางวัล ????รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง ????หมุนครั้งที่ 1 พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 100 รางวัล ????หมุนครั้งที่ 2 หม้อหุงข้าว ขนาด 1 ลิตร จำนวน 100 รางวัล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมซื้อสลากกาชาด ประจำปี 2566 เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ???? สามารถซื้อได้ที่ ✅สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ✅ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ✅หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ????ราคาฉบับละ 50 บาท เล่มละ 1,000 บาท ????ได้บุญ ลุ้นโชค ???? รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA Hilux Revo Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT จำนวน 1 รางวัล ????รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda wave 110i 2022 สตาร์ทมือ จำนวน 4 รางวัล ????รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ นำหนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล ????รางวัลที่ 4 เครื่องซักผ้าฝาบน LG ความจุซัก 8 กก. จำนวน 5 รางวัล ????รางวัลที่ 5 ไมโครเวฟ Electrolux ขนาด 25 ลิตร จำนวน 5 รางวัล ????รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง ????หมุนครั้งที่ 1 พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 100 รางวัล ????หมุนครั้งที่ 2 หม้อหุงข้าว ขนาด 1 ลิตร จำนวน 100 รางวัล ../add_file/ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมซื้อสลากกาชาด ประจำปี 2566 เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ???? สามารถซื้อได้ที่ ✅สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ✅ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ✅หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ????ราคาฉบับละ 50 บาท เล่มละ 1,000 บาท ????ได้บุญ ลุ้นโชค ???? รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA Hilux Revo Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT จำนวน 1 รางวัล ????รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda wave 110i 2022 สตาร์ทมือ จำนวน 4 รางวัล ????รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ นำหนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล ????รางวัลที่ 4 เครื่องซักผ้าฝาบน LG ความจุซัก 8 กก. จำนวน 5 รางวัล ????รางวัลที่ 5 ไมโครเวฟ Electrolux ขนาด 25 ลิตร จำนวน 5 รางวัล ????รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง ????หมุนครั้งที่ 1 พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 100 รางวัล ????หมุนครั้งที่ 2 หม้อหุงข้าว ขนาด 1 ลิตร จำนวน 100 รางวัล
ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ให้ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล ป.ธ.๔,ดร.) เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว/ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามนี้ " พระวชิรสิกขการ" โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ( ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 3 ) เวลา 14.00 น.- รับสัญญาบัตรพัดยศ ณ วัดกษัตราธิราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 16.30 น.-ขบวนแห่อัญเชิญพัดยศ มาถึงพระอุโบสถวัดสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสด็จ เวลา 17.00 น.-พิธีเจริญชัยมงคลคาถารับสัญญาบัตรพัดยศ ณ พระอุโบสถ วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางเสด็จ เข้าร่วมพิธี พร้อมนี้ ทางวัดสระแก้ว ได้จัดโรงทาน อาหาร เครื่องดื่มไว้บริการผู้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวด้วยนั้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ให้ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล ป.ธ.๔,ดร.) เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว/ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามนี้ " พระวชิรสิกขการ" โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ( ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 3 ) เวลา 14.00 น.- รับสัญญาบัตรพัดยศ ณ วัดกษัตราธิราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 16.30 น.-ขบวนแห่อัญเชิญพัดยศ มาถึงพระอุโบสถวัดสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสด็จ เวลา 17.00 น.-พิธีเจริญชัยมงคลคาถารับสัญญาบัตรพัดยศ ณ พระอุโบสถ วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางเสด็จ เข้าร่วมพิธี พร้อมนี้ ทางวัดสระแก้ว ได้จัดโรงทาน อาหาร เครื่องดื่มไว้บริการผู้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวด้วยนั้น ../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ให้ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ ฐิตสีโล ป.ธ.๔,ดร.) เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว/ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามนี้ " พระวชิรสิกขการ" โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ( ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 3 ) เวลา 14.00 น.- รับสัญญาบัตรพัดยศ ณ วัดกษัตราธิราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 16.30 น.-ขบวนแห่อัญเชิญพัดยศ มาถึงพระอุโบสถวัดสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสด็จ เวลา 17.00 น.-พิธีเจริญชัยมงคลคาถารับสัญญาบัตรพัดยศ ณ พระอุโบสถ วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางเสด็จ เข้าร่วมพิธี พร้อมนี้ ทางวัดสระแก้ว ได้จัดโรงทาน อาหาร เครื่องดื่มไว้บริการผู้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวด้วยนั้น
ชื่อไฟล์ : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 3 (49/2566) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2566) ------------------------- ☘️ในช่วงวันที่ 14 - 17 ก.พ. 66 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ☘️ประกอบกับในช่วงวันที่ 16 – 17 ก.พ. 66 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย และดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ ☘️ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 3 (49/2566) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2566) ------------------------- ☘️ในช่วงวันที่ 14 - 17 ก.พ. 66 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ☘️ประกอบกับในช่วงวันที่ 16 – 17 ก.พ. 66 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย และดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ ☘️ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. ../add_file/ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 3 (49/2566) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2566) ------------------------- ☘️ในช่วงวันที่ 14 - 17 ก.พ. 66 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ☘️ประกอบกับในช่วงวันที่ 16 – 17 ก.พ. 66 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย และดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ ☘️ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.
ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? ด้วยกองประกวดนางสาวไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครตัวแทนสาวงามเมืองอ่างทอง ร่วมชิงมงกุฎนางสาวไทย ประจำปี 2566 ขอเชิญชวนสาวสวย ที่มีความมั่นใจ มีความทันสมัย รักความเป็นไทย ร่วมประกวดนางสาวไทยอ่างทอง ประจำปี 2566 ✨???? คุณสมบัติผู้เข้าประกวด - มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม. - อายุ 18-27 ปี (ในวันที่ 1 ธ.ค. 2565) - โสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า รายละเอียดรางวัลดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมมงกุฎเกียรติยศ-สายสะพาย ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง และค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท (1 ปีปฏิบัติหน้าที่รวม 36,000 บาท) 2. รองอันดับหนึ่ง 15,000 บาท 3. รองอันดับสอง 10,000 บาท 4. รางวัลมารีกีมาร์ (ราชินีขนมไทย) 5,000 บาท 5. รางวัลขวัญใจสายมู 5,000 บาท ???? เปิดรับสมัครการประกวดนางสาวไทยอ่างทอง ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 19 ก.พ. 2566 สมัครได้ทาง QR Code ตามภาพ, เฟสบุ๊ค: นางสาวไทยอ่างทอง หรือโทร 088-8847107 เก็บตัววันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 รอบตัดสิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สถานที่ตัดสินห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล อยุธยา เวลา 17.00 - 20.00 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? ด้วยกองประกวดนางสาวไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครตัวแทนสาวงามเมืองอ่างทอง ร่วมชิงมงกุฎนางสาวไทย ประจำปี 2566 ขอเชิญชวนสาวสวย ที่มีความมั่นใจ มีความทันสมัย รักความเป็นไทย ร่วมประกวดนางสาวไทยอ่างทอง ประจำปี 2566 ✨???? คุณสมบัติผู้เข้าประกวด - มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม. - อายุ 18-27 ปี (ในวันที่ 1 ธ.ค. 2565) - โสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า รายละเอียดรางวัลดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมมงกุฎเกียรติยศ-สายสะพาย ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง และค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท (1 ปีปฏิบัติหน้าที่รวม 36,000 บาท) 2. รองอันดับหนึ่ง 15,000 บาท 3. รองอันดับสอง 10,000 บาท 4. รางวัลมารีกีมาร์ (ราชินีขนมไทย) 5,000 บาท 5. รางวัลขวัญใจสายมู 5,000 บาท ???? เปิดรับสมัครการประกวดนางสาวไทยอ่างทอง ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 19 ก.พ. 2566 สมัครได้ทาง QR Code ตามภาพ, เฟสบุ๊ค: นางสาวไทยอ่างทอง หรือโทร 088-8847107 เก็บตัววันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 รอบตัดสิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สถานที่ตัดสินห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล อยุธยา เวลา 17.00 - 20.00 น. ../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? ด้วยกองประกวดนางสาวไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครตัวแทนสาวงามเมืองอ่างทอง ร่วมชิงมงกุฎนางสาวไทย ประจำปี 2566 ขอเชิญชวนสาวสวย ที่มีความมั่นใจ มีความทันสมัย รักความเป็นไทย ร่วมประกวดนางสาวไทยอ่างทอง ประจำปี 2566 ✨???? คุณสมบัติผู้เข้าประกวด - มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม. - อายุ 18-27 ปี (ในวันที่ 1 ธ.ค. 2565) - โสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า รายละเอียดรางวัลดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมมงกุฎเกียรติยศ-สายสะพาย ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง และค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท (1 ปีปฏิบัติหน้าที่รวม 36,000 บาท) 2. รองอันดับหนึ่ง 15,000 บาท 3. รองอันดับสอง 10,000 บาท 4. รางวัลมารีกีมาร์ (ราชินีขนมไทย) 5,000 บาท 5. รางวัลขวัญใจสายมู 5,000 บาท ???? เปิดรับสมัครการประกวดนางสาวไทยอ่างทอง ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 19 ก.พ. 2566 สมัครได้ทาง QR Code ตามภาพ, เฟสบุ๊ค: นางสาวไทยอ่างทอง หรือโทร 088-8847107 เก็บตัววันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 รอบตัดสิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สถานที่ตัดสินห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล อยุธยา เวลา 17.00 - 20.00 น.
ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง กำหนดดำเนินโครงการพาณิชย์..ลดราคา..!ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) ภายใต้ชื่อ"พาณิชย์..ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับประาชาชน เพื่อช่วยเหลือและลดค่าครองชีพ ลดภาระการใช้จ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชน นั้น โดยมีกำหนดการที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ จุดบริการ 2 จุด ดังนี้ 1. ชุมชนบ้านปะขาว หมู่ที่ 3 และ 2.บริเวณหน้าวัดท่าสุทธวาส หมู่ที่ 2 อบต.บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง กำหนดดำเนินโครงการพาณิชย์..ลดราคา..!ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) ภายใต้ชื่อ"พาณิชย์..ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับประาชาชน เพื่อช่วยเหลือและลดค่าครองชีพ ลดภาระการใช้จ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชน นั้น โดยมีกำหนดการที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ จุดบริการ 2 จุด ดังนี้ 1. ชุมชนบ้านปะขาว หมู่ที่ 3 และ 2.บริเวณหน้าวัดท่าสุทธวาส หมู่ที่ 2 อบต.บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง กำหนดดำเนินโครงการพาณิชย์..ลดราคา..!ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) ภายใต้ชื่อ"พาณิชย์..ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับประาชาชน เพื่อช่วยเหลือและลดค่าครองชีพ ลดภาระการใช้จ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชน นั้น โดยมีกำหนดการที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ จุดบริการ 2 จุด ดังนี้ 1. ชุมชนบ้านปะขาว หมู่ที่ 3 และ 2.บริเวณหน้าวัดท่าสุทธวาส หมู่ที่ 2 อบต.บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : MhDcbVNWed13954.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์???????? ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านการเกษตรและพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตร พร้อมมอบให้เกษตรกรเป็นหลักฐานการติดต่อหน่วยงานราชการต่อไป โดยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ได้ออกมาให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ทั้งเกษตรกรรายเก่าและเกษตรกรรายใหม่ ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ อบต.บางเสด็จ โดมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ สิ่งที่ตองนำมาด้วย ตามเอกสารแนบท้ายนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์???????? ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านการเกษตรและพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตร พร้อมมอบให้เกษตรกรเป็นหลักฐานการติดต่อหน่วยงานราชการต่อไป โดยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ได้ออกมาให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ทั้งเกษตรกรรายเก่าและเกษตรกรรายใหม่ ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ อบต.บางเสด็จ โดมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ สิ่งที่ตองนำมาด้วย ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์???????? ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านการเกษตรและพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตร พร้อมมอบให้เกษตรกรเป็นหลักฐานการติดต่อหน่วยงานราชการต่อไป โดยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ได้ออกมาให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ทั้งเกษตรกรรายเก่าและเกษตรกรรายใหม่ ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ อบต.บางเสด็จ โดมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ สิ่งที่ตองนำมาด้วย ตามเอกสารแนบท้ายนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์???????? ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านการเกษตรและพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตร พร้อมมอบให้เกษตรกรเป็นหลักฐานการติดต่อหน่วยงานราชการต่อไป โดยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ได้ออกมาให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ทั้งเกษตรกรรายเก่าและเกษตรกรรายใหม่ ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ อบต.บางเสด็จ โดมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ สิ่งที่ตองนำมาด้วย ตามเอกสารแนบท้ายนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์???????? ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านการเกษตรและพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตร พร้อมมอบให้เกษตรกรเป็นหลักฐานการติดต่อหน่วยงานราชการต่อไป โดยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ได้ออกมาให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ทั้งเกษตรกรรายเก่าและเกษตรกรรายใหม่ ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ อบต.บางเสด็จ โดมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ สิ่งที่ตองนำมาด้วย ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์???????? ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านการเกษตรและพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตร พร้อมมอบให้เกษตรกรเป็นหลักฐานการติดต่อหน่วยงานราชการต่อไป โดยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ได้ออกมาให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ ทั้งเกษตรกรรายเก่าและเกษตรกรรายใหม่ ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ อบต.บางเสด็จ โดมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ สิ่งที่ตองนำมาด้วย ตามเอกสารแนบท้ายนี้
ชื่อไฟล์ : จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง “มหกรรมกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ???? มาร่วมชิม ช้อป การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตสินค้าเกษตร/อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP สินค้าทางวัฒนธรรม สินค้าธงฟ้า และของดีจังหวัดอ่างทองอีกมากมายจากร้านค้าคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาจากทั้ง 7 อำเภอ ???? รับชมการแสดง “รำวงมหาดไทย” การประกวดร้องเพลง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ที่มีความงดงามตระการตา ???? ร่วมซื้อสลากกาชาด ประจำปี 2566 ได้ภายในงาน ????ราคาฉบับละ 50 บาท ????ได้บุญ ลุ้นโชค โดยจะประกาศรางวัลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) กิจกรรมของงาน ????วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. พบกับ ความสนุกสนานจากกิจกรรมการแข่งขันกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง “มหกรรมกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย ประจำปี 2566” พร้อมรับฟังการบรรเลงวงเครื่องสาย รับชมการแสดง “รำวงมหาดไทย” และการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ที่มีความงดงามตระการตา ????วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 -18.30 น. การแสดง “รำวงมหาดไทย” เวลา 18.30 – 22.00 น. การประกวดร้องเพลงของนักร้องกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ????วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 -18.30 น. การแสดง “รำวงมหาดไทย” เวลา 18.30 – 22.00 น. การประกวดร้องเพลงของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ????วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป รับชมการออกรางวัลสลากกาชาด จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2566 ลุ้นรับรถยนต์ TOYOTA Hilux Revo Double Cab Z Edition รถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท และของรางวัลอีกมากมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง “มหกรรมกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ???? มาร่วมชิม ช้อป การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตสินค้าเกษตร/อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP สินค้าทางวัฒนธรรม สินค้าธงฟ้า และของดีจังหวัดอ่างทองอีกมากมายจากร้านค้าคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาจากทั้ง 7 อำเภอ ???? รับชมการแสดง “รำวงมหาดไทย” การประกวดร้องเพลง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ที่มีความงดงามตระการตา ???? ร่วมซื้อสลากกาชาด ประจำปี 2566 ได้ภายในงาน ????ราคาฉบับละ 50 บาท ????ได้บุญ ลุ้นโชค โดยจะประกาศรางวัลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) กิจกรรมของงาน ????วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. พบกับ ความสนุกสนานจากกิจกรรมการแข่งขันกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง “มหกรรมกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย ประจำปี 2566” พร้อมรับฟังการบรรเลงวงเครื่องสาย รับชมการแสดง “รำวงมหาดไทย” และการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ที่มีความงดงามตระการตา ????วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 -18.30 น. การแสดง “รำวงมหาดไทย” เวลา 18.30 – 22.00 น. การประกวดร้องเพลงของนักร้องกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ????วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 -18.30 น. การแสดง “รำวงมหาดไทย” เวลา 18.30 – 22.00 น. การประกวดร้องเพลงของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ????วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป รับชมการออกรางวัลสลากกาชาด จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2566 ลุ้นรับรถยนต์ TOYOTA Hilux Revo Double Cab Z Edition รถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท และของรางวัลอีกมากมาย ../add_file/จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง “มหกรรมกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ???? มาร่วมชิม ช้อป การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตสินค้าเกษตร/อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP สินค้าทางวัฒนธรรม สินค้าธงฟ้า และของดีจังหวัดอ่างทองอีกมากมายจากร้านค้าคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาจากทั้ง 7 อำเภอ ???? รับชมการแสดง “รำวงมหาดไทย” การประกวดร้องเพลง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ที่มีความงดงามตระการตา ???? ร่วมซื้อสลากกาชาด ประจำปี 2566 ได้ภายในงาน ????ราคาฉบับละ 50 บาท ????ได้บุญ ลุ้นโชค โดยจะประกาศรางวัลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) กิจกรรมของงาน ????วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. พบกับ ความสนุกสนานจากกิจกรรมการแข่งขันกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง “มหกรรมกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย ประจำปี 2566” พร้อมรับฟังการบรรเลงวงเครื่องสาย รับชมการแสดง “รำวงมหาดไทย” และการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ที่มีความงดงามตระการตา ????วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 -18.30 น. การแสดง “รำวงมหาดไทย” เวลา 18.30 – 22.00 น. การประกวดร้องเพลงของนักร้องกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ????วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 -18.30 น. การแสดง “รำวงมหาดไทย” เวลา 18.30 – 22.00 น. การประกวดร้องเพลงของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ????วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป รับชมการออกรางวัลสลากกาชาด จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2566 ลุ้นรับรถยนต์ TOYOTA Hilux Revo Double Cab Z Edition รถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท และของรางวัลอีกมากมาย
ชื่อไฟล์ : ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566 ว้นที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566 ว้นที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ../add_file/ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566 ว้นที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ชื่อไฟล์ : อำเภอแสวงหา ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี 2566 สดุดีวีรชนคนแสวงหา ในระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาอำเภอแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำเภอแสวงหา ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี 2566 สดุดีวีรชนคนแสวงหา ในระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาอำเภอแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ../add_file/อำเภอแสวงหา ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี 2566 สดุดีวีรชนคนแสวงหา ในระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาอำเภอแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ชื่อไฟล์ : จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ../add_file/จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญเที่ยวงาน ประจำปี กลางเดือนสี่ ปิดทองพระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อโต) บูรณะศาลาการเปรียญหลังเก่า ฉลองอนุสาวรีย์แม่ช่อมะขาม ๓๕๓ ปี พ่อขนมต้ม ระหว่างวันที่ ๓ ∽ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญเที่ยวงาน ประจำปี กลางเดือนสี่ ปิดทองพระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อโต) บูรณะศาลาการเปรียญหลังเก่า ฉลองอนุสาวรีย์แม่ช่อมะขาม ๓๕๓ ปี พ่อขนมต้ม ระหว่างวันที่ ๓ ∽ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ../add_file/ขอเชิญเที่ยวงาน ประจำปี กลางเดือนสี่ ปิดทองพระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อโต) บูรณะศาลาการเปรียญหลังเก่า ฉลองอนุสาวรีย์แม่ช่อมะขาม ๓๕๓ ปี พ่อขนมต้ม ระหว่างวันที่ ๓ ∽ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ชื่อไฟล์ : ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง???? file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง???? ../add_file/ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง????
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ????กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มอบอำนาจยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ❗️เตือนใครสวมสิทธิมีโทษทั้งแพ่งและอาญา วันที่ 3 มีนาคม 2566 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากถึง 22 ล้านคน และมีผู้ได้รับสิทธิ 14.59 ล้านคนนั้น ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้ 1.แบบฟอร์มลงทะเบียน 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)พร้อมลงลายมือชื่อ 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส)พร้อมลงลายมือชื่อ 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร)หรือ สำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ เอกสารสำหรับมอบอำนาจ มีดังนี้ 1.หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 2.บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) “ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ มีความห่วงใยกลุ่มเปราะบางดังกล่าว โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายในชุมชน ท้องถิ่นได้เร่งประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงข้อมูล และปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ รวมทั้งสั่งการให้ดำเนินอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่สวมสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ถือเป็นการซ้ำเติมผู้ที่เดือดร้อน โดยมีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง”น.ส.ทิพานัน กล่าว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ????กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มอบอำนาจยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ❗️เตือนใครสวมสิทธิมีโทษทั้งแพ่งและอาญา วันที่ 3 มีนาคม 2566 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากถึง 22 ล้านคน และมีผู้ได้รับสิทธิ 14.59 ล้านคนนั้น ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้ 1.แบบฟอร์มลงทะเบียน 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)พร้อมลงลายมือชื่อ 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส)พร้อมลงลายมือชื่อ 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร)หรือ สำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ เอกสารสำหรับมอบอำนาจ มีดังนี้ 1.หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 2.บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) “ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ มีความห่วงใยกลุ่มเปราะบางดังกล่าว โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายในชุมชน ท้องถิ่นได้เร่งประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงข้อมูล และปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ รวมทั้งสั่งการให้ดำเนินอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่สวมสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ถือเป็นการซ้ำเติมผู้ที่เดือดร้อน โดยมีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง”น.ส.ทิพานัน กล่าว ../add_file/????กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มอบอำนาจยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ❗️เตือนใครสวมสิทธิมีโทษทั้งแพ่งและอาญา วันที่ 3 มีนาคม 2566 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากถึง 22 ล้านคน และมีผู้ได้รับสิทธิ 14.59 ล้านคนนั้น ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้ 1.แบบฟอร์มลงทะเบียน 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)พร้อมลงลายมือชื่อ 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส)พร้อมลงลายมือชื่อ 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร)หรือ สำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ เอกสารสำหรับมอบอำนาจ มีดังนี้ 1.หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 2.บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) “ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ มีความห่วงใยกลุ่มเปราะบางดังกล่าว โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายในชุมชน ท้องถิ่นได้เร่งประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงข้อมูล และปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ รวมทั้งสั่งการให้ดำเนินอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่สวมสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ถือเป็นการซ้ำเติมผู้ที่เดือดร้อน โดยมีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง”น.ส.ทิพานัน กล่าว
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญชวน ร่วมปลูกต้นไม้ อีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยลดมลพิษฝุ่น PM2.5 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญชวน ร่วมปลูกต้นไม้ อีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยลดมลพิษฝุ่น PM2.5 ../add_file/ขอเชิญชวน ร่วมปลูกต้นไม้ อีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยลดมลพิษฝุ่น PM2.5
ชื่อไฟล์ : ????ขอแสดงความยินดี???? คุณแม่อารมณ์ บุญเสริม แม่เพลงพื้นบ้าน บ้านบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี2566 "รางวัล #สตรีดีเด่น ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก" 8 มีนาคม 2566 ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ????ขอแสดงความยินดี???? คุณแม่อารมณ์ บุญเสริม แม่เพลงพื้นบ้าน บ้านบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี2566 "รางวัล #สตรีดีเด่น ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก" 8 มีนาคม 2566 ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ../add_file/????ขอแสดงความยินดี???? คุณแม่อารมณ์ บุญเสริม แม่เพลงพื้นบ้าน บ้านบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี2566 "รางวัล #สตรีดีเด่น ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก" 8 มีนาคม 2566 ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อไฟล์ : 8kaV95qThu11237.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : J33BtWNThu11237.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7EExbc8Thu11237.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8 มีนาคม #วันสตรีสากล ♀️ #BalanceforBetter วันสตรีสากล (International Women’s Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่กรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พากันลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบกดขี่ขูดรีดทารุณจากนายจ้างที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าชีวิตคน เริ่มต้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1857 (พ.ศ.2400) และมีการชุมนุมประท้วงอีกในวันเดียวกันปี ค.ศ.1907 และ ค.ศ.1908 ต่อมาในวันเดียวกันปี ค.ศ.1910 ตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยม ครั้งที่ 2 และประกาศให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันสตรีสากล” ถือเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองและให้ความสำคัญต่อสตรี เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค อันจะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 8 มีนาคม #วันสตรีสากล ♀️ #BalanceforBetter วันสตรีสากล (International Women’s Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่กรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พากันลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบกดขี่ขูดรีดทารุณจากนายจ้างที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าชีวิตคน เริ่มต้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1857 (พ.ศ.2400) และมีการชุมนุมประท้วงอีกในวันเดียวกันปี ค.ศ.1907 และ ค.ศ.1908 ต่อมาในวันเดียวกันปี ค.ศ.1910 ตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยม ครั้งที่ 2 และประกาศให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันสตรีสากล” ถือเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองและให้ความสำคัญต่อสตรี เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค อันจะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ../add_file/8 มีนาคม #วันสตรีสากล ♀️ #BalanceforBetter วันสตรีสากล (International Women’s Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่กรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พากันลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบกดขี่ขูดรีดทารุณจากนายจ้างที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าชีวิตคน เริ่มต้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1857 (พ.ศ.2400) และมีการชุมนุมประท้วงอีกในวันเดียวกันปี ค.ศ.1907 และ ค.ศ.1908 ต่อมาในวันเดียวกันปี ค.ศ.1910 ตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยม ครั้งที่ 2 และประกาศให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันสตรีสากล” ถือเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองและให้ความสำคัญต่อสตรี เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค อันจะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม
ชื่อไฟล์ : ???????? ขอความร่วมมือชาวอ่างทองร่วมใจ หยุด PM 2.5 งด ‼️ การเผาไหม้ในพื้นที่โล่งทุกกิจกรรม ลด‼️ ควันดำ ด้วยการตรวจเช็คและปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ให้ได้มาตรฐาน เพิ่ม ✅️ พื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว เพิ่ม ✅️ การใช้บริการรถสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ???????? ขอความร่วมมือชาวอ่างทองร่วมใจ หยุด PM 2.5 งด ‼️ การเผาไหม้ในพื้นที่โล่งทุกกิจกรรม ลด‼️ ควันดำ ด้วยการตรวจเช็คและปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ให้ได้มาตรฐาน เพิ่ม ✅️ พื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว เพิ่ม ✅️ การใช้บริการรถสาธารณะ ../add_file/???????? ขอความร่วมมือชาวอ่างทองร่วมใจ หยุด PM 2.5 งด ‼️ การเผาไหม้ในพื้นที่โล่งทุกกิจกรรม ลด‼️ ควันดำ ด้วยการตรวจเช็คและปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ให้ได้มาตรฐาน เพิ่ม ✅️ พื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว เพิ่ม ✅️ การใช้บริการรถสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : ผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ../add_file/ผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5
ชื่อไฟล์ : ครม.อนุมัติวงเงิน 3,191,740,000 ล้านบาท ให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2566 เพื่อให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดยเป็นกรอบวงเงินของการไฟฟ้านครหลวงจำนวน 517,950,000 บาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 2,673,790,000 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบในการลดภาระค่าครองชีพให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น โดยช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง ประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ เป็นเวลา 4 เดือน ????มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า มกราคม - เมษายน 2566 ✅ ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์/หน่วย ✅ ผู้ใช้ไฟฟ้า ระหว่าง 151 - 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 67.04 สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์/หน่วย อย่างไรก็ตามในวันที่ 8 มีนาคมนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) จะมีการประชุมเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือค่าไฟงวด พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 นี้ด้วย ????ค่า Ft คืออะไร ค่า Ft ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ใช้คิดคำนวณตามสูตรเพื่อเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft + ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่า Ft ถือเป็นกลไกกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ที่ปรับทุก 4 เดือน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาค่าเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ครม.อนุมัติวงเงิน 3,191,740,000 ล้านบาท ให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2566 เพื่อให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดยเป็นกรอบวงเงินของการไฟฟ้านครหลวงจำนวน 517,950,000 บาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 2,673,790,000 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบในการลดภาระค่าครองชีพให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น โดยช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง ประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ เป็นเวลา 4 เดือน ????มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า มกราคม - เมษายน 2566 ✅ ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์/หน่วย ✅ ผู้ใช้ไฟฟ้า ระหว่าง 151 - 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 67.04 สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์/หน่วย อย่างไรก็ตามในวันที่ 8 มีนาคมนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) จะมีการประชุมเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือค่าไฟงวด พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 นี้ด้วย ????ค่า Ft คืออะไร ค่า Ft ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ใช้คิดคำนวณตามสูตรเพื่อเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft + ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่า Ft ถือเป็นกลไกกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ที่ปรับทุก 4 เดือน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาค่าเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ ../add_file/ครม.อนุมัติวงเงิน 3,191,740,000 ล้านบาท ให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2566 เพื่อให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดยเป็นกรอบวงเงินของการไฟฟ้านครหลวงจำนวน 517,950,000 บาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 2,673,790,000 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบในการลดภาระค่าครองชีพให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น โดยช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง ประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ เป็นเวลา 4 เดือน ????มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า มกราคม - เมษายน 2566 ✅ ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์/หน่วย ✅ ผู้ใช้ไฟฟ้า ระหว่าง 151 - 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 67.04 สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์/หน่วย อย่างไรก็ตามในวันที่ 8 มีนาคมนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) จะมีการประชุมเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือค่าไฟงวด พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 นี้ด้วย ????ค่า Ft คืออะไร ค่า Ft ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ใช้คิดคำนวณตามสูตรเพื่อเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft + ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่า Ft ถือเป็นกลไกกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ที่ปรับทุก 4 เดือน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาค่าเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ
ชื่อไฟล์ : ???? “การเผาขยะ” เป็นอีกหนึ่ง ปัจจัยสำคัญ​ ที่สร้างมลพิษทางอากาศ ซึ่งมาพร้อมกับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็น ???? ลด ละ เลิก เผา (ขยะ) เพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกกันเถอะ ???? เผาแล้วไม่ดีอย่างไร ❌ เป็นฝุ่นละอองหมอกควัน และก๊าซพิษ ❌ มีสารพิษ ได้แก่ เบนซิน ไดออกซิน เป็นสารก่อมะเร็ง ❌ ทำลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ❌ ทำให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ???? “การเผาขยะ” เป็นอีกหนึ่ง ปัจจัยสำคัญ​ ที่สร้างมลพิษทางอากาศ ซึ่งมาพร้อมกับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็น ???? ลด ละ เลิก เผา (ขยะ) เพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกกันเถอะ ???? เผาแล้วไม่ดีอย่างไร ❌ เป็นฝุ่นละอองหมอกควัน และก๊าซพิษ ❌ มีสารพิษ ได้แก่ เบนซิน ไดออกซิน เป็นสารก่อมะเร็ง ❌ ทำลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ❌ ทำให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ../add_file/???? “การเผาขยะ” เป็นอีกหนึ่ง ปัจจัยสำคัญ​ ที่สร้างมลพิษทางอากาศ ซึ่งมาพร้อมกับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็น ???? ลด ละ เลิก เผา (ขยะ) เพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกกันเถอะ ???? เผาแล้วไม่ดีอย่างไร ❌ เป็นฝุ่นละอองหมอกควัน และก๊าซพิษ ❌ มีสารพิษ ได้แก่ เบนซิน ไดออกซิน เป็นสารก่อมะเร็ง ❌ ทำลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ❌ ทำให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน
ชื่อไฟล์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการฯ 3 แบงก์รัฐ สาขาในห้างได้แล้ว เริ่ม 11 มี.ค. นี้ ☀️ กระทรวงการคลัง แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 ในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ สามารถมาใช้บริการได้ที่ ธ. ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย เฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มี.นาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ไปใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย และการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารกรุงไทย สาขาป่าโมก เปิดบริการเพิ่มวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เสาร์-อาทิตย์ แจกคิวตั้งแต่ 08.00 น. เริ่มยืนยันตัวตน ตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น. สถานที่ : ด้านหลังธนาคารกรุงไทย สาขาป่าโมก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข่าวประชาสัมพันธ์ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการฯ 3 แบงก์รัฐ สาขาในห้างได้แล้ว เริ่ม 11 มี.ค. นี้ ☀️ กระทรวงการคลัง แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 ในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ สามารถมาใช้บริการได้ที่ ธ. ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย เฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มี.นาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ไปใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย และการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารกรุงไทย สาขาป่าโมก เปิดบริการเพิ่มวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เสาร์-อาทิตย์ แจกคิวตั้งแต่ 08.00 น. เริ่มยืนยันตัวตน ตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น. สถานที่ : ด้านหลังธนาคารกรุงไทย สาขาป่าโมก ../add_file/ข่าวประชาสัมพันธ์ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการฯ 3 แบงก์รัฐ สาขาในห้างได้แล้ว เริ่ม 11 มี.ค. นี้ ☀️ กระทรวงการคลัง แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 ในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ สามารถมาใช้บริการได้ที่ ธ. ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย เฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มี.นาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ไปใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย และการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารกรุงไทย สาขาป่าโมก เปิดบริการเพิ่มวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เสาร์-อาทิตย์ แจกคิวตั้งแต่ 08.00 น. เริ่มยืนยันตัวตน ตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น. สถานที่ : ด้านหลังธนาคารกรุงไทย สาขาป่าโมก
ชื่อไฟล์ : ‼️กระทรวงการคลังแจ้งเตือนประชาชน กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายในการโทรไปหาประชาชน หรือส่ง SMS ไปให้ประชาชน สำหรับประชาชนที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 และต้องการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการฯ ปี 2565 จะ "ไม่สามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ตู้ ATM หรือ แอปพลิเคชันใด ๆ ได้" หากหลงเชื่ออาจส่งผลให้ท่านจะสูญเสียทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดโครงการฯ ปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ‼️กระทรวงการคลังแจ้งเตือนประชาชน กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายในการโทรไปหาประชาชน หรือส่ง SMS ไปให้ประชาชน สำหรับประชาชนที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 และต้องการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการฯ ปี 2565 จะ "ไม่สามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ตู้ ATM หรือ แอปพลิเคชันใด ๆ ได้" หากหลงเชื่ออาจส่งผลให้ท่านจะสูญเสียทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดโครงการฯ ปี 2565 ../add_file/‼️กระทรวงการคลังแจ้งเตือนประชาชน กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายในการโทรไปหาประชาชน หรือส่ง SMS ไปให้ประชาชน สำหรับประชาชนที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 และต้องการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการฯ ปี 2565 จะ "ไม่สามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ตู้ ATM หรือ แอปพลิเคชันใด ๆ ได้" หากหลงเชื่ออาจส่งผลให้ท่านจะสูญเสียทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดโครงการฯ ปี 2565
ชื่อไฟล์ : ????????#แจ้งประชาสัมพันธ์จากแขวงทางหลวงอ่างทอง ???? วันนี้ (จันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566) ประชาชนผู้ใช้เส้นทางบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 309 ช่วงระหว่างสี่แยกไฟแดงอ่างทอง ข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา มุ่งหน้าศาลากลางอ่างทอง ⚠️โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจราจร และใช้เส้นทางเบี่ยง เนื่องจากมีการวางแผ่นพื้นสะพาน ตั้งแต่เวลา 20.00 น. - 24.00 น. ทั้งนี้ แขวงฯ อ่างทอง ดำเนินการก่อสร้างโครงการทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ได้ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการจราจร ตามวัน เวลาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากไม่ได้รับความสะดวกหรือพบเห็นสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ☎️☎️สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ ผู้ควบคุมงาน โทรศัพท์หมายเลข 091-0195564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ????????#แจ้งประชาสัมพันธ์จากแขวงทางหลวงอ่างทอง ???? วันนี้ (จันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566) ประชาชนผู้ใช้เส้นทางบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 309 ช่วงระหว่างสี่แยกไฟแดงอ่างทอง ข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา มุ่งหน้าศาลากลางอ่างทอง ⚠️โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจราจร และใช้เส้นทางเบี่ยง เนื่องจากมีการวางแผ่นพื้นสะพาน ตั้งแต่เวลา 20.00 น. - 24.00 น. ทั้งนี้ แขวงฯ อ่างทอง ดำเนินการก่อสร้างโครงการทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ได้ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการจราจร ตามวัน เวลาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากไม่ได้รับความสะดวกหรือพบเห็นสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ☎️☎️สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ ผู้ควบคุมงาน โทรศัพท์หมายเลข 091-0195564 ../add_file/????????#แจ้งประชาสัมพันธ์จากแขวงทางหลวงอ่างทอง ???? วันนี้ (จันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566) ประชาชนผู้ใช้เส้นทางบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 309 ช่วงระหว่างสี่แยกไฟแดงอ่างทอง ข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา มุ่งหน้าศาลากลางอ่างทอง ⚠️โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจราจร และใช้เส้นทางเบี่ยง เนื่องจากมีการวางแผ่นพื้นสะพาน ตั้งแต่เวลา 20.00 น. - 24.00 น. ทั้งนี้ แขวงฯ อ่างทอง ดำเนินการก่อสร้างโครงการทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ได้ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการจราจร ตามวัน เวลาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากไม่ได้รับความสะดวกหรือพบเห็นสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ☎️☎️สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ ผู้ควบคุมงาน โทรศัพท์หมายเลข 091-0195564
ชื่อไฟล์ : คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส " วันท้องถิ่นไทย " ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส " วันท้องถิ่นไทย " ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566 ../add_file/คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส " วันท้องถิ่นไทย " ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566
ชื่อไฟล์ : afbN1EzThu14014.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YZTF6EPThu14014.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ????????ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? ตามประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ จึงดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ โดยจะมีกำหนดการฉีดวัคซีนดังนี้. วันที่ 22- 23 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 วันที่ 27 -28 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 วันที่ 3 เมษายน 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 อบต. บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และหากเจ้าของสัตว์ท่านใดประสงค์จะทำการฉีดวัคซีนเอง ให้ขอรับวัคซีนได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ????????ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? ตามประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ จึงดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ โดยจะมีกำหนดการฉีดวัคซีนดังนี้. วันที่ 22- 23 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 วันที่ 27 -28 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 วันที่ 3 เมษายน 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 อบต. บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และหากเจ้าของสัตว์ท่านใดประสงค์จะทำการฉีดวัคซีนเอง ให้ขอรับวัคซีนได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ../add_file/????????ข่าวประชาสัมพันธ์ ???????? ตามประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ จึงดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ โดยจะมีกำหนดการฉีดวัคซีนดังนี้. วันที่ 22- 23 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 วันที่ 27 -28 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 วันที่ 3 เมษายน 2566 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 อบต. บางเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และหากเจ้าของสัตว์ท่านใดประสงค์จะทำการฉีดวัคซีนเอง ให้ขอรับวัคซีนได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้ ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ เมื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD จะมีทางเลือกในการลงทะเบียน 2 รูปแบบ คือ ลงทะเบียน ด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและการตรวจสอบภาพใบหน้า หรือลงทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง แล้วทำตามขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งจะมีการให้กำหนดรหัสผ่านส่วนบุคคล (8 หลัก) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เมื่อลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD บนมือถือสำเร็จ จะแสดงภาพบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ทั้งด้านหน้าบัตร และหลังบัตร พร้อมช่องทางการบริการงานต่างๆ อาทิ การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง การขอรับบริการล่วงหน้า การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง การมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่ (ขอเลขที่บ้าน) การคัดรับรองเอกสารด้วยตนเอง โดยในระยะแรก มีหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับกรมการปกครอง 30 หน่วยงาน และจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ทั้งนี้ การดูข้อมูลส่วนบุคคลภายในแอปพลิเคชั่น ThaiD จะปรากฏลิงค์ BORA Portal ผ่านเว็บไซต์ http://thportal.bora.dopa.go.th แล้ว login ด้วย ThaiD โดยการสแกน QR Code และใช้รหัสผ่านที่ตั้งไว้ จำนวน 8 หลัก ข้อมูลที่ปรากฎได้แก่ การศึกษาและความสามารถ สวัสดิการ ประกอบอาชีพ ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ทรัพย์สิน ตรวจสอบการฉีดวัคซีน เป็นต้น อนึ่ง ในระยะแรกนี้หน่วยงานที่ใช้ ThaiD ในการยืนยันตัวตนแล้ว อาทิเช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ใช้แสดงตนเพื่อโดยสารสายการบินภายในประเทศ , กรมการกงสุล ใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการขอทำหนังสือเดินทาง , กรมสรรพากร ใช้ในระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) และระบบตรวจสอบค่าลดหย่อน (My Tax Account) เป็นต้น แอปพลิเคชั่น ThaiD อ่านเป็นภาษาไทยว่า "ไทยดี" คือชื่อที่มีความหมาย จดจำง่าย โดยเป็นคำผสมในภาษาอังกฤษ จาก"Thai" และ ID " ซึ่งเป็นคำเฉพาะ ID ปกติย่อมาจาก IDentification ที่แปลว่า “อัตลักษณ์ไทย” เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแอปปลิเคชั่นคือ “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน...ของคนไทย” อย่างแท้จริง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้ ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ เมื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD จะมีทางเลือกในการลงทะเบียน 2 รูปแบบ คือ ลงทะเบียน ด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและการตรวจสอบภาพใบหน้า หรือลงทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง แล้วทำตามขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งจะมีการให้กำหนดรหัสผ่านส่วนบุคคล (8 หลัก) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เมื่อลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD บนมือถือสำเร็จ จะแสดงภาพบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ทั้งด้านหน้าบัตร และหลังบัตร พร้อมช่องทางการบริการงานต่างๆ อาทิ การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง การขอรับบริการล่วงหน้า การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง การมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่ (ขอเลขที่บ้าน) การคัดรับรองเอกสารด้วยตนเอง โดยในระยะแรก มีหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับกรมการปกครอง 30 หน่วยงาน และจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ทั้งนี้ การดูข้อมูลส่วนบุคคลภายในแอปพลิเคชั่น ThaiD จะปรากฏลิงค์ BORA Portal ผ่านเว็บไซต์ http://thportal.bora.dopa.go.th แล้ว login ด้วย ThaiD โดยการสแกน QR Code และใช้รหัสผ่านที่ตั้งไว้ จำนวน 8 หลัก ข้อมูลที่ปรากฎได้แก่ การศึกษาและความสามารถ สวัสดิการ ประกอบอาชีพ ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ทรัพย์สิน ตรวจสอบการฉีดวัคซีน เป็นต้น อนึ่ง ในระยะแรกนี้หน่วยงานที่ใช้ ThaiD ในการยืนยันตัวตนแล้ว อาทิเช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ใช้แสดงตนเพื่อโดยสารสายการบินภายในประเทศ , กรมการกงสุล ใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการขอทำหนังสือเดินทาง , กรมสรรพากร ใช้ในระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) และระบบตรวจสอบค่าลดหย่อน (My Tax Account) เป็นต้น แอปพลิเคชั่น ThaiD อ่านเป็นภาษาไทยว่า "ไทยดี" คือชื่อที่มีความหมาย จดจำง่าย โดยเป็นคำผสมในภาษาอังกฤษ จาก"Thai" และ ID " ซึ่งเป็นคำเฉพาะ ID ปกติย่อมาจาก IDentification ที่แปลว่า “อัตลักษณ์ไทย” เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแอปปลิเคชั่นคือ “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน...ของคนไทย” อย่างแท้จริง ../add_file/กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้ ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ เมื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD จะมีทางเลือกในการลงทะเบียน 2 รูปแบบ คือ ลงทะเบียน ด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและการตรวจสอบภาพใบหน้า หรือลงทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง แล้วทำตามขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งจะมีการให้กำหนดรหัสผ่านส่วนบุคคล (8 หลัก) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เมื่อลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD บนมือถือสำเร็จ จะแสดงภาพบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ทั้งด้านหน้าบัตร และหลังบัตร พร้อมช่องทางการบริการงานต่างๆ อาทิ การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง การขอรับบริการล่วงหน้า การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง การมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่ (ขอเลขที่บ้าน) การคัดรับรองเอกสารด้วยตนเอง โดยในระยะแรก มีหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับกรมการปกครอง 30 หน่วยงาน และจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ทั้งนี้ การดูข้อมูลส่วนบุคคลภายในแอปพลิเคชั่น ThaiD จะปรากฏลิงค์ BORA Portal ผ่านเว็บไซต์ http://thportal.bora.dopa.go.th แล้ว login ด้วย ThaiD โดยการสแกน QR Code และใช้รหัสผ่านที่ตั้งไว้ จำนวน 8 หลัก ข้อมูลที่ปรากฎได้แก่ การศึกษาและความสามารถ สวัสดิการ ประกอบอาชีพ ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ทรัพย์สิน ตรวจสอบการฉีดวัคซีน เป็นต้น อนึ่ง ในระยะแรกนี้หน่วยงานที่ใช้ ThaiD ในการยืนยันตัวตนแล้ว อาทิเช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ใช้แสดงตนเพื่อโดยสารสายการบินภายในประเทศ , กรมการกงสุล ใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการขอทำหนังสือเดินทาง , กรมสรรพากร ใช้ในระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) และระบบตรวจสอบค่าลดหย่อน (My Tax Account) เป็นต้น แอปพลิเคชั่น ThaiD อ่านเป็นภาษาไทยว่า "ไทยดี" คือชื่อที่มีความหมาย จดจำง่าย โดยเป็นคำผสมในภาษาอังกฤษ จาก"Thai" และ ID " ซึ่งเป็นคำเฉพาะ ID ปกติย่อมาจาก IDentification ที่แปลว่า “อัตลักษณ์ไทย” เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแอปปลิเคชั่นคือ “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน...ของคนไทย” อย่างแท้จริง
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ กกต.เคาะ! 14 พ.ค.2566 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 3-7 เม.ย. เปิดรับสมัคร ส.ส. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลการประชุม กกต. กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นวันที่ 14 พ.ค.2566 พร้อมกำหนดไทม์ไลน์การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ดังนี้ วันที่ 3-7 เม.ย. 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันที่ 4-7 เม.ย.2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมืองแจ้งบัญชีรายชื่อบุคคลที่แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 พ.ค.2566 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 7-13 และ 15-21 พ.ค.2566 วันแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 7 พ.ค.2566 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง วันที่ 14 พ.ค.2566 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นอกจากนี้ ที่ประชุม กกต. ได้เห็นชอบร่างประกาศ กกต. ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.จำนวน 5 ฉบับ คือ 1.ร่างประกาศกกต.เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 2.ร่างประกาศกกต.เรื่องจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 3.ร่างประกาศกกต. เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส. 4.ร่างประกาศกกต. กำหนดวันและเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.-13 เม.ย.2566 5. ร่างประกาศกกต.เรื่องกำหนดวัน และเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.จะส่งประกาศดังกล่าว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันนี้ 22 มีนาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ กกต.เคาะ! 14 พ.ค.2566 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 3-7 เม.ย. เปิดรับสมัคร ส.ส. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลการประชุม กกต. กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นวันที่ 14 พ.ค.2566 พร้อมกำหนดไทม์ไลน์การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ดังนี้ วันที่ 3-7 เม.ย. 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันที่ 4-7 เม.ย.2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมืองแจ้งบัญชีรายชื่อบุคคลที่แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 พ.ค.2566 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 7-13 และ 15-21 พ.ค.2566 วันแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 7 พ.ค.2566 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง วันที่ 14 พ.ค.2566 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นอกจากนี้ ที่ประชุม กกต. ได้เห็นชอบร่างประกาศ กกต. ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.จำนวน 5 ฉบับ คือ 1.ร่างประกาศกกต.เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 2.ร่างประกาศกกต.เรื่องจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 3.ร่างประกาศกกต. เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส. 4.ร่างประกาศกกต. กำหนดวันและเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.-13 เม.ย.2566 5. ร่างประกาศกกต.เรื่องกำหนดวัน และเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.จะส่งประกาศดังกล่าว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันนี้ 22 มีนาคม 2566 ../add_file/ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ กกต.เคาะ! 14 พ.ค.2566 เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 3-7 เม.ย. เปิดรับสมัคร ส.ส. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลการประชุม กกต. กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นวันที่ 14 พ.ค.2566 พร้อมกำหนดไทม์ไลน์การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ดังนี้ วันที่ 3-7 เม.ย. 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันที่ 4-7 เม.ย.2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมืองแจ้งบัญชีรายชื่อบุคคลที่แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 พ.ค.2566 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 7-13 และ 15-21 พ.ค.2566 วันแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 7 พ.ค.2566 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง วันที่ 14 พ.ค.2566 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นอกจากนี้ ที่ประชุม กกต. ได้เห็นชอบร่างประกาศ กกต. ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.จำนวน 5 ฉบับ คือ 1.ร่างประกาศกกต.เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 2.ร่างประกาศกกต.เรื่องจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 3.ร่างประกาศกกต. เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส. 4.ร่างประกาศกกต. กำหนดวันและเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.-13 เม.ย.2566 5. ร่างประกาศกกต.เรื่องกำหนดวัน และเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.จะส่งประกาศดังกล่าว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันนี้ 22 มีนาคม 2566
ชื่อไฟล์ : ???????? คลังยืนยัน ‼️ บัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่ เริ่มใช้สิทธิ 1 เม.ย.66 ตามเดิม แม้รัฐบาลยุบสภาแล้ว กระทรวงการคลัง ยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ยังคงเริ่มใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 ตามกำหนดเดิม แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภาแล้วก็ตาม โดยผู้ที่จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ???????? ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ ดังนี้ 1️⃣ ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง วันที่ 27 มีนาคม - 26 เมษายน 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 พฤษภาคม 66 2️⃣ ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง วันที่ 27 เมษายน - 26 พฤษภาคม 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 66 3️⃣ ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 66 4️⃣ ยืนยันตัวตนสำเร็จ วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิ 1 สิงหาคม 66 ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้ว จะต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารใดก็ได้ เพื่อรับสิทธิสวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.02-109-2345 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ???????? คลังยืนยัน ‼️ บัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่ เริ่มใช้สิทธิ 1 เม.ย.66 ตามเดิม แม้รัฐบาลยุบสภาแล้ว กระทรวงการคลัง ยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ยังคงเริ่มใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 ตามกำหนดเดิม แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภาแล้วก็ตาม โดยผู้ที่จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ???????? ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ ดังนี้ 1️⃣ ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง วันที่ 27 มีนาคม - 26 เมษายน 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 พฤษภาคม 66 2️⃣ ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง วันที่ 27 เมษายน - 26 พฤษภาคม 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 66 3️⃣ ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 66 4️⃣ ยืนยันตัวตนสำเร็จ วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิ 1 สิงหาคม 66 ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้ว จะต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารใดก็ได้ เพื่อรับสิทธิสวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.02-109-2345 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. ../add_file/???????? คลังยืนยัน ‼️ บัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่ เริ่มใช้สิทธิ 1 เม.ย.66 ตามเดิม แม้รัฐบาลยุบสภาแล้ว กระทรวงการคลัง ยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ยังคงเริ่มใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 ตามกำหนดเดิม แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภาแล้วก็ตาม โดยผู้ที่จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ???????? ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ ดังนี้ 1️⃣ ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง วันที่ 27 มีนาคม - 26 เมษายน 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 พฤษภาคม 66 2️⃣ ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง วันที่ 27 เมษายน - 26 พฤษภาคม 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 66 3️⃣ ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 66 4️⃣ ยืนยันตัวตนสำเร็จ วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิ 1 สิงหาคม 66 ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้ว จะต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารใดก็ได้ เพื่อรับสิทธิสวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.02-109-2345 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
ชื่อไฟล์ : ???????? ซีเซียม - 137 (Cesium 137) สารอันตราย‼️ ????มีลักษณะ - โลหะอ่อนสีขาวเงิน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีครึ่งชีวิต 30.17 ปี สลายตัวโดยปล่อยรังสีเบต้าและแกมมา - สัมผัสโดยตรง ผิวหนังไหม้ หรือถึงขั้นสูญเสียอวัยวะบริเวณนั้นไป - สัมผัสกับรังสี หากรับรังสีในปริมาณมาก หรือนานเกินไป อาจนำไปสู่โรคมะเร็ง ????ข้อควรปฏิบัติหากสัมผัสกับรังสี ~ ล้างมือ ล้างตา อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ~ ลงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำหนด ~ พบแพทย์ หากคลื่นไส้อาเจียน ถ่ายเหลวเกิน 2 ครั้ง มีไข้ หนาวสั่น ชักเกร็ง มีเลือดออกในที่ใดที่หนึ่งภายในหนึ่งสัปดาห์ ????ที่มา : สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย / ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ???????? ซีเซียม - 137 (Cesium 137) สารอันตราย‼️ ????มีลักษณะ - โลหะอ่อนสีขาวเงิน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีครึ่งชีวิต 30.17 ปี สลายตัวโดยปล่อยรังสีเบต้าและแกมมา - สัมผัสโดยตรง ผิวหนังไหม้ หรือถึงขั้นสูญเสียอวัยวะบริเวณนั้นไป - สัมผัสกับรังสี หากรับรังสีในปริมาณมาก หรือนานเกินไป อาจนำไปสู่โรคมะเร็ง ????ข้อควรปฏิบัติหากสัมผัสกับรังสี ~ ล้างมือ ล้างตา อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ~ ลงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำหนด ~ พบแพทย์ หากคลื่นไส้อาเจียน ถ่ายเหลวเกิน 2 ครั้ง มีไข้ หนาวสั่น ชักเกร็ง มีเลือดออกในที่ใดที่หนึ่งภายในหนึ่งสัปดาห์ ????ที่มา : สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย / ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก ../add_file/???????? ซีเซียม - 137 (Cesium 137) สารอันตราย‼️ ????มีลักษณะ - โลหะอ่อนสีขาวเงิน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีครึ่งชีวิต 30.17 ปี สลายตัวโดยปล่อยรังสีเบต้าและแกมมา - สัมผัสโดยตรง ผิวหนังไหม้ หรือถึงขั้นสูญเสียอวัยวะบริเวณนั้นไป - สัมผัสกับรังสี หากรับรังสีในปริมาณมาก หรือนานเกินไป อาจนำไปสู่โรคมะเร็ง ????ข้อควรปฏิบัติหากสัมผัสกับรังสี ~ ล้างมือ ล้างตา อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ~ ลงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำหนด ~ พบแพทย์ หากคลื่นไส้อาเจียน ถ่ายเหลวเกิน 2 ครั้ง มีไข้ หนาวสั่น ชักเกร็ง มีเลือดออกในที่ใดที่หนึ่งภายในหนึ่งสัปดาห์ ????ที่มา : สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย / ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง แจ้งประกาศสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดอ่างทอง ในระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง(กกต.จ.อ่างทอง) โดยมี นายฉัตรชัย เย็นทรวง เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอ่างทอง และนายอภิชาติ ศรีเหรา เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดอ่างทอง รายละเอียดตามเอกสารนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง แจ้งประกาศสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดอ่างทอง ในระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง(กกต.จ.อ่างทอง) โดยมี นายฉัตรชัย เย็นทรวง เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอ่างทอง และนายอภิชาติ ศรีเหรา เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดอ่างทอง รายละเอียดตามเอกสารนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ../add_file/สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง แจ้งประกาศสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดอ่างทอง ในระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง(กกต.จ.อ่างทอง) โดยมี นายฉัตรชัย เย็นทรวง เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอ่างทอง และนายอภิชาติ ศรีเหรา เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดอ่างทอง รายละเอียดตามเอกสารนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ 2566 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ 2566
ชื่อไฟล์ : อากาศร้อน ร้อนจัด ดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ระวังโรคลมแดด (ฮีทสโตรค) ที่มา: infographic กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพท