องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ call ข้อมูลการติดต่อ public e-service

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายกอบต.บางเสด็จ ว่าที่ร้อยโทชนสิษฎ์ สบาย ปลัด อบต.บางเสด็จ พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนตำบลบางเสด็จ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กศน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"... [20 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ พร้อมนักพัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ ร่วมมอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับนางยุพิน อัตตะสาระ... [19 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ อบต.บางเสด็จ เพื่อขอข้อมูลในการจัดทำโครงการนวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง... [16 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ/สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง... [15 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายกอบต.บางเสด็จ มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชน และสมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 ร่วมอำนวยความสะดวกในการส่งตัวคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่หมู่ที่ 6... [14 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโทชนสิษฎ์ สบาย ปลัด อบต.บางเสด็จ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร/ปลัด องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 /นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ... [13 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 [12 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบางเสด็จ จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลบางเสด็จ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอาคาร ร.ร.ผู้สูงอายุ อบต. บางเสด็จ [9 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมในวันที่ 8 กุมภาพีนธ์ 2567 นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ มอบหมายให้พนักงาน ลงพื้นที่หมู่บ้านปะขาว หมู่ที่ 3 [8 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ประธานสภา อบต.บางเสด็จ กำหนดการประชุมสภา อบต.บางเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 เพื่อกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 [7 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 1 - 10 (ทั้งหมด 584 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ